Suomen valtioneuvosto on asettanut asumiseen käytettävillä alueilla, että melutaso ei saa ylittää ulkona päivisin 55 dB ja öisin 50 dB ohjearvoa. Sisätiloissa vastaavat enimmäistasot ovat taas päivisin 35 dB ja öisin 30 dB.

Tällä hetkellä nämä melurajat ylittyvät kirkkaasti useissa paikoissa Kirkkonummella, ja
esimerkiksi Veikkolassa moottoritien pohjoispuolella Perälänjärven asemakaava-alueella
melutasot lähentelevät päivän keskiarvon perusteella 70 dB tasoja (kts. liitteenä oleva
Liikenneviraston melumallinnus vuodelta 2017).

Masalan ja Sundsbergin alueella melua tuottavat eniten Rantarata ja 51-kantatie, joiden
melualueella asuu useita satoja ihmisiä. Pahimmillaan melutasot nousevat asuinkiinteistöjen
alueella 60 desibeliin, ja esimerkiksi Masalan terveyskeskus sijaitsee tällä melualueella (kts. liitteenä olevat Liikenneviraston melumittaukset vuodelta 2017).

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että Kirkkonummen kunta ryhtyy välittömiin
toimiin meluongelman korjaamiseksi Veikkolassa, Masalassa ja Sundsbergissä. Valtio on jo
kunnan kanssaan tekemässään sopimuksessa sitoutunut kustantamaan Turun moottoritien
Perälänjärven kohdan melusuojauksen täysimääräisesti, joten me allekirjoittaneet
edellytämmekin, että Kirkkonummen kunta edistää hankkeen toteutumista välittömästi,
eikä vasta Turun oikoradan hankesuunnitelman valmistuttua.

Masalan ja Sundsbergin osalta me allekirjoittaneet ehdotamme, että kunta pyrkii yhteistyössä Väyläviraston kanssa torjumaan rautatien ja 51-kantatien aiheuttamaa meluongelmaa tavalla, jonka kustannusvaikutus olisi mahdollisimman pieni.

Me allekirjoittaneet valtuutetut toivomme myös, että Kirkkonummen kunta kiinnittää
erityistä huomiota uudisrakentamisen ja uusien liikennehankkeiden yhteydessä
melusuojauksen tarpeeseen, ja kartoittaa samalla melusuojauksen riittävyyttä jo asutetuilla
alueilla.

Kirkkonummella 21.9.2020
Markus Myllyniemi