Kevätkauden viimeisessä valtuuston kokouksessa käsiteltiin yhteensä noin neljän miljoonan euron talouden sopeuttamistoimia tälle vuodelle. Säästöjä on haettu eri toimialoilta laajasti ja nopealla aikataululla. Vihreät edellyttävät, että kun sopeuttamistoimet jatkuvat syksyllä, on päätöksenteon avoimuuteen ja vaikutusten arviointiin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Valtuuston kokouksessa selvennettiin, että nyt tehtiin päätökset vain 2020 vuoden sopeuttamistoimista ja vuoden 2021 toimiin palataan talousarvioneuvottelujen yhteydessä. Vihreiden Krista Petäjärvi nosti puheenvuorossaan esiin, että säästöjen kohdentuminen on aiheuttanut kuntalaisissa hämmennystä, kun osin säästöjä esitettävissä materiaaleissa on esillä sekä tämän vuoden että seuraavan vuoden toimenpiteitä.

Sopeuttamistoimien ohjaamista varten perustettiin keväällä kunnanhallituksen alainen sparrausryhmä, joka aiheutti valtuustossa runsaasti keskustelua sen epäselvän roolin takia. Karubyn koulun lakkauttamista koskeva käsittely osoitti, että luottamushenkilöille ei ole ollut selvää, mitä asiasta on aiemmin keskusteltu ja miten päätöksenteko on edennyt. Vihreät ovat kritisoineet sparrausryhmän perustamista alusta alkaen. Saara Huhmarniemi korosti puheenvuorossaan, että tämänkaltaiset poliittiset ohjausryhmät heikentävät päätöksenteon avoimuutta. On erittäin tärkeää, että sekä asukkaiden, että luottamushenkilöiden tiedossa on, miten päätökset valmistellaan ja missä toimielimissä asioista päätetään.

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että säästöpäätökset vietiin lautakuntien käsiteltäväksi, jolloin tarjoutui tilaisuus keskustelulle ja avoimelle päätöksenteolle. Pidämme myös tärkeänä, että henkilöstöjaoston näkemys tulee jatkossa kuulluksi. Henkilöstöjaoston kokouksen perumisen myötä päätökset luottamushenkilöiden palkkioiden leikkaamisesta siirtyvät syksyyn. Vihreät ovat esittäneet palkkioiden leikkaamista jo tänä vuonna, kuten Markus Myllyniemi nosti esiin puheenvuorossaan. Palkkioiden leikkaaminen neljänneksellä toisi noin 220 000 euron vuotuiset säästöt.

Vihreät pitävät tärkeänä, että talonrakennushankkeet toteutetaan suunnitellussa aikataulussa, jotta etenkin kouluja ja päiväkoteja vaivaavista sisäilmaongelmista päästään eroon hallitusti. Samoin lakisääteisisistä ja peruspalveluista on pidettävä huolta. Sanni Jäppinen toi puheenvuorossaan ja muutosesityksessään esiin Vihreiden yhteistä valmiutta kohtuullistaa tai siirtää osaa vähemmän kiireellisistä investoinneista eteenpäin, jotta peruspalveluiden laadusta ei tarvitsisi leikata.

Takana on monin tavoin haastava ja poikkeuksellinen kevät. Kirkkonummen Vihreät kiittävät viranhaltijoita ja kunnan työntekijöitä arvokkaasta työstä kuluneen kevään aikana sekä kuntalaisia yhteydenotoista ja keskusteluista. Hyvää kesää kaikille!

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä