Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokoontui tänään ensimmäiseen viralliseen kokoukseen sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kokouksessa asialistalla oli kolme maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvää pykälää, Kirkkonummen kunnan osakkuus Turun Tunnin Juna Oy:ssä sekä kunnan lyhytaikaisen lainalimiitin nosto ja pitkäaikaisen lainanottovaltuuden nostaminen.

Kirkkonummen osuus Turun Tunnin Juna Oy:ssä on vajaa puoli prosentti. Varsinaiset päätökset radan rakentamista tehdään myöhemmin erillisinä päätöksinä. Suunnittelu sisältää myös lähijunaliikenteen raideratkaisujen selvittämistä ja on tärkeää, että Kirkkonummi on mukana neuvotteluissa.

Kirkkonummen taloudellinen tilanne on todella haastava. Koronaviruksen aiheuttamat seuraukset vaikeuttavat tilannetta entisestään. Jotta kunnan maksuvalmiutta voidaan turvata, hyväksyttiin valtuustossa kunnan lainalimiitin nosto. 

Kunnanvaltuuston kokouksen päätyttyä valtuusto sai vielä ajankohtaiskatsauksen koronavirus-tilanteesta ja sen vaikutuksista toimialoittain. Kuulimme muun muassa, että etäopiskelun huoltajakyselyssä selvä enemmistö huoltajista koki, että etäopiskelu on sujunut joko hyvin tai erinomaisesti. Lähes 80 prosenttia huoltajista koki, että opettaja oli ollut riittävästi yhteydessä oppilaaseen. Laajassa kuvassa vaikuttaakin siltä, että haastavista poikkeusoloista huolimatta muun muassa opetustoimessa toiminnan järjestämisessä on onnistuttu hyvin.  

Osana Kirkkonummen kunnalla edessä olevia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, Kirkkonummen vihreät jättivät kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden leikkaamisen selvittämistä. Kunnan talouden tasapainottamiseksi tarvitaan tarkkuutta taloudenpidossa ja niin isoja kuin pieniä säästöjä. Vihreät katsovat, että myös luottamushenkilöiden tulee ottaa osaa säästötalkoisiin. Kokouspalkkioita kolmanneksella leikkaamalla olisi mahdollista saavuttaa vuosittain merkittävät säästöt. Aloitteen voi lukea täältä.

Vihreä valtuustoryhmä