Vihreä valtuustoryhmä tulee jättämään 20.4.2020 kunnanvaltuuston etäkokouksessa valtuustoaloitteen kunnan luottamushenkilöiden palkkioiden leikkaamisesta kolmasosalla osana kuntatalouden tasapainottamisen toimenpiteitä. 

Kirkkonummen kunnan taloustilanne on haastava ja talouden tasapainottaminen edellyttää säästötoimia. Aloitteen tavoitteena on saavuttaa merkittävä kustannussäästö kunnan luottamushenkilöelinten kokouskuluissa ja osoittaa samalla, että myös luottamushenkilöt ovat osaltaan mukana säästötalkoissa. Kokouspalkkioiden leikkaamisen lisäksi Vihreä valtuustoryhmä esittää, ettei luottamushenkilöille maksettaisi enää tulevaisuudessa korvauksia kuin vain yhdestä kokouksesta, johon he osallistuvat päivän aikana.

Luottamushenkilöiden palkkioiden laskeminen ei kuitenkaan kohdistuisi aloitteemme mukaan nuorisovaltuuston tai vanhus- ja vammaisneuvoston palkkioihin, sillä näiden toimielinten jäsenille maksetaan jo nykytilanteessa alempaa korvausta muihin luottamustehtäviin verrattuna.

Valtuustoaloitteessa toivotaan myös, että kunta tutkisi mahdollisuutta järjestää pysyvästi esimerkiksi joka toisen kokouksen etäyhteyden välityksellä, jotta luottamushenkilöiden kokoustarjoilujen ja matkakorvauksien aiheuttamaa kokonaiskustannusta voidaan vähentää.

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite on linjassa vuoden 2019 budjettineuvotteluissa tekemämme ehdotuksen kanssa, jolloin esitimme luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden leikkaamista, mutta silloin ehdotukselle ei löytynyt riittävää tukea.

Vihreä valtuustoryhmä