Elämme poikkeuksellista aikaa, mikä haastaa jokaisen asukkaan, perheen ja yhteisön.
Tässä tilanteessa jokaisen osana on välittää heikommista ja suojata riskiryhmiä. Välittäminen tarkoittaa kontaktien välttämistä tartunnan leviämiseksi, mutta se on myös naapuriapua, avunantoa ja yhteisöllisyyttä. Nyt tarvitaan myös uskallusta kysyä etäämmin tutulta, miten hän pärjäilee ja onko mahdollista olla avuksi.

Kun liikkuminen rajoittuu, lähiympäristö korostuu. Arjen rutiinien muuttuminen kuormittaa monia ja uusien rutiinien rakentaminen vaatii voimavaroja. Monet kokevat pelkoa sairastumisesta ja pandemian vaikutuksista. Perheet ovat kovilla ja lapset tarvitsevat turvan tuntua tavallisen arjen muuttuessa yllättäen. Kun lähikontakteja on välteltävä, varjostaa monia ihmisiä myös yksinäisyys. Tästä poikkeustilasta huolimatta on hyvä etsiä mielekästä tekemistä, ulkoilla ja muodostaa uusia arkea kannattelevia rutiineja ja tapoja olla yhteydessä toisiin ihmisiin.

Muuttunut tilanne aiheuttaa todellisen huolen myös taloudesta ja työpaikoista sekä yritysten ja muiden yhteisöjen selviämisestä. Nyt on erityisen tärkeää tukea paikallisia pienyrittäjiä ja hyödyntää heidän tarjoamiaan palveluita. Jokaiselta taholta kysytään kykyä neuvotella, halua jakaa taloudellisia menetyksiä ja tulla toista osapuolta vastaan. Ennen kaikkea nyt tarvitaan kärsivällisyyttä ja luottamusta siihen, että yhdessä me selviämme.

Kuten hallitus aikaisemmin viikolla linjasi, yhteiskunta jatkaa toimintaansa vaikka se on poikkeustilassa. Tilanne muuttuu jatkuvasti ja toimintakyvyn säilyttäminen edellyttää kykyä reagoida ja etsiä aktiivisesti uusia, luovia ratkaisuja. Poikkeustila haastaa kaikki kunnan työntekijät, viranhaltijat ja päätöksenteon. Päätöksenteossa tarvitaankin nyt johtajuutta, priorisointia ja yhteistyökykyä enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

Yhtenä kunnan tehtävänä on viestiä selkeästi kuntalaisille tilanteesta ja käytännön seikoista, jotka vaikuttavat asukkaiden arkeen. Terveydenhuollosta viestimisen lisäksi asukkaille on tiedotettava, mistä voi pyytää apua ongelmatilanteissa ja miten kunnan tarjoamia palveluita järjestetään poikkeusoloissa. Monikanavainen viestintä on avainasemassa, jotta kaikki olennainen tieto olisi kaikkien kuntalaisten ulottuvilla.

Haluamme kiittää kaikkia kunnan työntekijöitä jotka nyt tekevät kaikkensa, että poikkeustilasta huolimatta jokainen saisi tarvitsemansa avun ja palvelut Kirkkonummella. Yhteistyössä on voimaa ja siinä tarvitaan jokaista meistä.

Vihreä valtuustoryhmä

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 22.3.2020