Valtuustoaloite: Nuorten ja nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Kirkkonummella

Kirkkonummelle valittiin marraskuussa 2019 järjestyksessä toinen nuorisovaltuusto ja uudet valtuutetut ovat aloittaneet työnsä. Nyt on hyvä aika arvioida, miten nuorisovaltuuston asemaa ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia voidaan vahvistaa kunnan päätöksenteossa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi selvittää, miten nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuudet toteutuvat nykyisin ja esittää toimenpiteet vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi nuorisovaltuuston oma, itsenäinen budjetti, nuorisovaltuuston lausunnot päätöksenteon ja budjetin laadinnan eri vaiheissa, sekä läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Yli puolet Suomen kunnista tarjoaa nuorisovaltuustolle aloiteoikeuden kunnanvaltuustolle (Suomen nuorisovaltuustojen liiton selvitys). Kunnanvaltuuston käsittelyyn saatetut aloitteet tarjoavat nuorisovaltuustolle uuden vaikutuskanavan ja mahdollisuuden nostaa omia aiheita laajempaan julkiseen keskusteluun. Esitämme, että vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen liittyvänä toimenpiteenä nuorisovaltuuston aloitteet tuodaan Kirkkonummen kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme myös, että Kirkkonummen opetustoimi tutkii mahdollisuuksia tarjota oppilaille yhteiskunnallisen vaikuttamisen sisältöjä, joilla nuoria voidaan sitouttaa paikallisvaikuttamiseen ja antaa heille konkreettisia esimerkkejä siitä, miten päätöksenteko kunnassa oikeastaan toimii. Yhtenä esimerkkinä paikallisvaikuttamisen vapaavalintainen kurssi, jossa nuoret saisivat suunnitella paikallisia nuoria hyödyttävän pienimuotoisen hankkeen, johon voitaisiin hakea myös ulkopuolista rahoitusta.

Kirkkonummella 3.2.2020

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä

Kuvassa vasemmalta edestä Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Anna Kylmänen, Reetta Hyvärinen, Maarit Orko ja Emmi Wehka-aho