Kuva: Kirkkonummen Vihreiden hallituksen jäseniä ja varajäseniä: Takarivissä vasemmalla Tero Kovala (varapuheenjohtaja) Ekhart Georgi, Aarni Hyvönen, Anja Oravala ja Anna Presnukhina. Eturivissä Krista Petäjäjärvi, Saara Huhmarniemi (puheenjohtaja), Päivi Kujasalo ja Sanni Jäppinen. Kuvasta puuttuu Riku Cajander, Markus Myllyniemi ja Paula Oittinen.

Kirkkonummen Vihreiden hallitus järjestäytyi 26.1. ja kokoontui jäsenistön kanssa keskustelemaan tavoitteista tulevalle vuodelle. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Saara Huhmarniemi ja varapuheenjohtajana Tero Kovala.

Puheenjohtaja Huhmarniemi on iloinen, että Vihreiden kansanedustajien työ maan hallituksessa tukee hyvin paikallista poliittista työtä. ”Esimerkiksi ilmastotavoitteita viedään eteenpäin kaikilla tasoilla ja kuntien ilmastotyöllä on tässä keskeinen asema. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisen. Kun hallitus suuntaa resursseja puurakentamisen edistämiseen, kunnissa on helpompaa viedä eteenpäin puurakentamista suosivia hankkeita ja suunnittelua”, kertoo Huhmarniemi.

”Toisena esimerkkinä ajankohtaisesta hallitusohjelman tavoitteesta on mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen. Samaa hyvinvointia edistävää tavoitetta viemme eteenpäin Kirkkonummella. Toisaalta on hyvä, että tieto kuntien tarpeista kulkee myös hallituksen suuntaan. Vihreiden kansanedustajiin on mutkatonta olla yhteydessä”, pohtii Huhmarniemi.

Yhtenä Vihreiden vahvuutena Huhmarniemi pitää laajaa osallistumista: ”Meillä on monenlaista osaamista ja kuulemme mielellämme uusia ideoita. Meillä Kirkkonummella jäsenillä on tilaisuus osallistua poliittisten tavoitteiden laatimiseen ja kuuntelemme tarkasti ehdotuksia. Kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, sillä moni hyvä aloite on saanut alkunsa asukkaan yhteydenotosta!”

Saara Huhmarniemi
Kirkkonummen Vihreät
saara.huhmarniemi@vihreat.fi