Uuden vuosikymmenen kynnyksellä on hyvä pohtia, mitä kohti olemme menossa ja millaista tulevaisuutta haluamme yhdessä rakentaa. Kirkkonummi ja sen tulevaisuus muodostuu jokaisesta meistä; asukkaista, työntekijöistä, luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista. Jokainen ihminen on merkityksellinen ja tärkeä osa kokonaisuutta.

Olemme myös suhteessa muuhun maailmaan ja riippuvaisia koko Suomen kehityksestä ja maailman muutosvirroista. Tuleva vuosikymmen näyttää olevan täynnä uhkia, mutta myös ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Se voi olla ajanjakso, jolloin monia vanhoja kaavoja uudistetaan ja kestävyyttä kehitetään uudella raikkaalla otteella.

Globaalit haasteet tarvitsevat lokaaleja ratkaisuja

Maailman meno tuntuu vain kiihtyvän. Nopeat yhteydet pitävät huolen siitä, että tieto liikkuu ennennäkemättömällä vauhdilla ja ilmiöt leviävät nopeasti ympäri maailman. Ilmastonmuutos kiihtyy ja jokainen valtio on vastuussa ilmastopäästöjen vähentämisestä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Vastuunkanto haastaa jokaisen yksilön, yhteisön ja kansakunnan.

Luonnonvarat ehtyvät ja asuinkelpoinen pinta-ala pienenee. Kuivuus lisääntyy, kansat ovat liikkeessä ja poliittiset jännitteet kiristyvät. Työntekijöiden oikeudet ovat koetuksella, eriarvoisuus ja tuloerot kasvavat. Liikkumattomuus vaivaa ja sairaudet lisääntyvät, syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat yleistyvät. Suomessa suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, moni työ korvautuu automatisaatiolla, eikä kaikelle työlle riitä halukkaita tekijöitä. Syntyvyys pienenee ja veronmaksajien kantokyky huolestuttaa.

Tuulet yltyvät ja maailma tuntuu natisevan liitoksissaan. Silloin kasvaa myös tarve muutokselle: Nyt on välttämätöntä nostaa rimaa ja pystyä yhdessä parempaan!

Kohti kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa

Edellytykset uusiutumiselle eivät synny tyhjästä, vaan tarvitaan raikasta ajattelua ja järeitä työkaluja. Tarvitaan kykyä toteuttaa rohkeitakin uudistuksia; säilyttää sellainen mikä toimii ja tunnistaa toimintatavat, jotka eivät enää palvele. Miten 2020-luvulla uudistetaan rakenteita niin, että hyvinvointiyhteiskunnan perusta seisoo tukevalla pohjalla?

Muutoksen ytimessä on yhteistyö. Kun sosiaalinen, ekonominen ja ekologinen kestävyys tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita, on tavoiteltava yhteistyötä myös erimielisten välille. Olemme riippuvaisia siitä, millä tavalla pystymme vuorovaikuttamaan ja ajattelemaan yhdessä – löytämään aidosti uusia ratkaisuja.

Monimutkaiset päätökset tarvitsevat kansalaiskeskustelua

Kestävä muutos tarvitsee moniäänistä kansalaiskeskustelua, jossa erilaiset näkökulmat tulevat osaksi päätöksentekoa. Kirkkonummen suurin voimavara on tietenkin sen asukkaat, joita tulisikin uudella otteella kutsua mukaan päätöksentekoon. Mitä kompleksisempi päätettävä asia on kyseessä, sitä enemmän tarvitaan keskustelua joka osallistaa ihmisiä eri sukupolvista, erilaisista kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista. Hyvät ja aikaa kestävät päätökset syntyvät laajan keskustelun tuloksena.

Kunnalla on kaikki edellytykset kehittää lähidemokratiaa: Digitaaliset teknologiat ja alustat ovat jo olemassa, mutta niitä tulisi hyödyntää kansalaiskeskusteluun. Meillä on nuoriso- ja vanhusneuvostot, mutta onko kykyä osallistaa näitä päätöksentekoon? Osallistava budjetointi on jo keksitty, sitä tulisi vain soveltaa. Olkoon tuleva vuosikymmen lähidemokratian kulta-aikaa ja Kirkkonummi tässä tienviitoittajana!

Kestävä ja luotettava päätöksenteko on kaiken perusta

Kun tulevaisuuden haasteet ovat suuria ja monimutkaisia, korostuu demokraattisen, luotettavan ja avoimen päätöksenteon merkitys. Päätöksenteon prosessista ei muodostu itsestään kestävää, vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja arviointia, näin varmasti kaikissa kunnissa ja myös meillä Kirkkonummella.

Millaista on kestävä päätöksenteko? Se on esimerkiksi päätös, jossa kaikki halukkaat voivat ymmärtää mistä tarpeista se syntyy ja mihin päätöksellä tosiasiallisesti vaikutetaan. Päätös, joka nojaa riittävään tietoon ja virkamiesvalmisteluun. Päätös, jossa käy ilmi kenen intressit päätökseen vaikuttavat, millainen päätöksenteon historia asiassa on läsnä ja miten päätöksenteossa on käytetty valtaa. Päätös, joka on selvityksineen avoimesti ja helposti saavutettavasti kaikkien halukkaiden nähtävillä. Tulevalla vuosikymmenellä päätökset eivät synny pimennossa “saunanlauteilla”, vaan ne ovat aina avoimia, ymmärrettäviä ja kestävät päivänvaloa.

Päätöksenteon laadun kehittäminen ei ole suinkaan helppo tehtävä. Se tarvitsee aktiivisia kuntalaisia, luottamushenkilöitä, virkamiehiä ja kunnan henkilökuntaa. Ytimessä on yhteinen halu vahvempaan päätöksentekoon ja rohkeus puuttua epäkohtiin.

Vahvistumalla sisältäpäin voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin

Tulevaisuus on ennakoimaton. Varmaa on vain se, että ekologinen kriisi koettelee kykyämme reagoida ja tehdä päätöksiä. Nyt on aika vahvistua sisältäpäin ja rakentaa valmiutta toimia. Uskomme, että kehittämällä osallistavuutta ja kestävää päätöksentekoa rakennetaan Kirkkonummea, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja luomaan hyvinvointia kaikille sen asukkaille.

Työ kestävän Kirkkonummen puolesta on jo hyvässä vauhdissa ja tästä on erinomaista jatkaa yhdessä eteenpäin. Toivotamme uuden vuosikymmenen tervetulleeksi haasteineen ja mahdollisuuksineen – ja asukkaille oikein hyvää uutta vuotta 2020!

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 2.1.2020

Sanni Jäppinen
Puheenjohtaja, Vihreä valtuustoryhmä

Krista Petäjäjärvi
Varapuheenjohtaja, Vihreä valtuustoryhmä