Suomi sai viime viikolla naispääministerin, onneksi olkoon Sanna Marin! Nyt kaikkien viiden hallituspuolueen johdossa on nainen ja Suomi on saanut positiivista kansainvälistä huomiota tasa-arvon edelläkävijänä. Kyseessä voi olla käännekohta suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa. Toivotaan näin. Tasa-arvon puolesta on kuitenkin tehtävä töitä jatkuvasti ja sen tiellä voi olla myös uusia esteitä, kuten keskustelukulttuurin koveneminen.

Marinin valinnan jälkeen monet keskustelukanavat täyttyivät vähättelevistä ja ikävistä kommenteista. Politiikkaan kuuluu, että päättäjiä haastetaan ja julkista valtaa käyttävien henkilöiden toimintaa arvioidaan myös kriittisesti. Keskustelun sävy on kuitenkin koventunut, nykyään sukupuoleen tai ulkonäköön käyvät kommentit ovat etenkin sosiaalisessa mediassa arkipäivää. Johtavassa asemassa oleville suoranaiset uhkaukset ovat tavallisia. Samoin monet tutkijat, kansalaisaktiivit tai journalistit joutuvat nykyään kestämään voimakastakin häirintää. Näin ei pidä olla.

Huonon käytöksen raportoidaan Suomessa yleistyneen myös laajemmin ja syrjivät kommentit ovat arkipäiväistyneet. Asiantuntijat ovat huolestuneet vihapuheen leviämisestä. Vihapuhe on äärimmäisen vahingollista jo sinänsä, mutta lisäksi se madaltaa kynnystä väkivaltaan. Siksi vihapuheeseen puuttumiseen tulee olla riittävästi keinoja.

Jokainen voi omalta osaltaan osallistua tasa-arvoisen ja syrjimättömän yhteiskunnan rakentamiseen. Voimme puuttua vihapuheeseen tai syrjiviin kommentteihin, mikäli se on mahdollista, tai raportoida siitä eteenpäin.

Poliittisilla päättäjillä on erityinen vastuu luoda sellaista päätöksenteon kulttuuria, johon jokainen voi kyvyistään ja ominaisuuksistaan riippumatta osallistua. Demokratian toteutumiseksi politiikassa on oltava tilaa moninaisuudelle, eikä vain niille, jotka sivaltavat koviten tai kestävät eniten solvauksia.

Kirkkonummen Vihreät haluaa omalta osaltaan osallistua poliittisen kulttuurin kehittämiseen. Yhdistys on laatinut yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa Turvallisemman tilan periaatteet, joita noudattaa toiminnassaan. Periaatteiden tavoitteena on kantaa yhteistä vastuuta sellaisten käytäntöjen luomisesta ja edistämisestä, joiden avulla jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi erilaisissa tilanteissa.

Monet hyvät kehityskulut ovat lähteneet pienistä puroista. Luodaan yhdessä syrjimätöntä ja kanssaihmisiä kunnioittavaa ilmapiiriä Kirkkonummelle ja meille kaikille. Tervetuloa mukaan!

Hyvän mielen joulua toivottaa,
Kirkkonummen Vihreät

Saara Huhmarniemi, puheenjohtaja
Tero Kovala, varapuheenjohtaja

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 22.12.2019

Kirkkonummen Vihreiden turvallisemman tilan periaatteet

Suomi sai viime viikolla naispääministerin, onneksi olkoon Sanna Marin! Nyt kaikkien viiden hallituspuolueen johdossa on nainen ja Suomi on saanut positiivista kansainvälistä huomiota tasa-arvon edelläkävijänä. Kyseessä voi olla käännekohta suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa. Toivotaan näin. Tasa-arvon puolesta on kuitenkin tehtävä töitä jatkuvasti ja sen tiellä voi olla myös uusia esteitä, kuten keskustelukulttuurin koveneminen.

Marinin valinnan jälkeen monet keskustelukanavat täyttyivät vähättelevistä ja ikävistä kommenteista. Politiikkaan kuuluu, että päättäjiä haastetaan ja julkista valtaa käyttävien henkilöiden toimintaa arvioidaan myös kriittisesti. Keskustelun sävy on kuitenkin koventunut, nykyään sukupuoleen tai ulkonäköön käyvät kommentit ovat etenkin sosiaalisessa mediassa arkipäivää. Johtavassa asemassa oleville suoranaiset uhkaukset ovat tavallisia. Samoin monet tutkijat, kansalaisaktiivit tai journalistit joutuvat nykyään kestämään voimakastakin häirintää. Näin ei pidä olla.

Huonon käytöksen raportoidaan Suomessa yleistyneen myös laajemmin ja syrjivät kommentit ovat arkipäiväistyneet. Asiantuntijat ovat huolestuneet vihapuheen leviämisestä. Vihapuhe on äärimmäisen vahingollista jo sinänsä, mutta lisäksi se madaltaa kynnystä väkivaltaan. Siksi vihapuheeseen puuttumiseen tulee olla riittävästi keinoja.

Jokainen voi omalta osaltaan osallistua tasa-arvoisen ja syrjimättömän yhteiskunnan rakentamiseen. Voimme puuttua vihapuheeseen tai syrjiviin kommentteihin, mikäli se on mahdollista, tai raportoida siitä eteenpäin.

Poliittisilla päättäjillä on erityinen vastuu luoda sellaista päätöksenteon kulttuuria, johon jokainen voi kyvyistään ja ominaisuuksistaan riippumatta osallistua. Demokratian toteutumiseksi politiikassa on oltava tilaa moninaisuudelle, eikä vain niille, jotka sivaltavat koviten tai kestävät eniten solvauksia.

Kirkkonummen Vihreät haluaa omalta osaltaan osallistua poliittisen kulttuurin kehittämiseen. Yhdistys on laatinut yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa Turvallisemman tilan periaatteet, joita noudattaa toiminnassaan. Periaatteiden tavoitteena on kantaa yhteistä vastuuta sellaisten käytäntöjen luomisesta ja edistämisestä, joiden avulla jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi erilaisissa tilanteissa.

Monet hyvät kehityskulut ovat lähteneet pienistä puroista. Luodaan yhdessä syrjimätöntä ja kanssaihmisiä kunnioittavaa ilmapiiriä Kirkkonummelle ja meille kaikille. Tervetuloa mukaan!

Hyvän mielen joulua toivottaa,
Kirkkonummen Vihreät

Saara Huhmarniemi, puheenjohtaja
Tero Kovala, varapuheenjohtaja

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 22.12.2019

Kirkkonummen Vihreiden turvallisemman tilan periaatteet