Huomisen Kirkkonummi rakennetaan tänään – vastuullisesti

Kunnan taloustilanne on haastava. Nyt jos koskaan on tärkeää, että kuntaa kehitetään vastuullisesti, katsoen pidemmälle tulevaisuuteen.

Huomisen Kirkkonummea kehitetään kestävästi.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen tarkoittaa poliitikoilta vastuullisuutta ja kykyä tehdä isojakin päätöksiä, näin tämänkin talousarvion kohdalla. Kestävän päätöksenteon takana voimme seistä myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2020 talousarvion pohjana on käytetty valmisteilla olevaa pidemmän aikavälin talouden inves­toin­ti­oh­jelma sekä lautakuntien tiukkoja budjettiraameja. Kirkkonummen Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että suuremmille inves­toin­neille laaditaan nyt ensimmäistä kertaa kokonais­suun­ni­telma, jonka yhtenä tavoitteena on välttä­mät­tömien hankkeiden ripeä toteuttaminen.

Kestävyys tarkoittaa myös päätöksenteon avoimuutta ja laatua. Demokratiaan kuuluu olennaisesti myös vaalien välillä käytävä julkinen keskustelu, tila nostaa esiin epäkohtia ja mahdollisuus osallistua poliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Tämä voi tapahtua vain silloin, kun päätöksenteko on läpinäkyvää ja päätöksenteon laatua kehitetään määrätietoisesti.

Me Kirkkonummen Vihreät peräänkuulutamme päätöksenteon tueksi hankkeiden ja investointien vaikutusten arviointeja, riittäviä selvityksiä sekä laadukasta suunnittelua, toteutusta ja päätöksentekoa. Tässä meidän kaikkien täytyy kehittyä kestävämpään suuntaan, nostaa rimaa.

Huomisen Kirkkonummea kehitetään rohkeasti, tunnistamalla kuntamme vahvuudet.

Vahvuuksiamme ovat merellinen sijainti pääkaupunkiseudulla, rikas luonto, asukkaat ja kunnan työntekijät. Pidetään huolta näistä vahvuuksistamme ja kehitetään pitkäjänteisesti laadukkaita palveluja kunnassamme. Ilmastonmuutokseen vastaamme Hinku-kuntana hiilineutraalisuuteen tähtäävillä askelmerkeillä ja kannamme vastuuta nuortemme huomisesta. Askelmerkit ohjaavat ensi vuoden budjettia investointihankkeissa kohti energiantehokkuutta ja puurakentamista.

Kirkkonummen Vihreät kiittävät kunnanhallituksen puheenjohtajaa neuvotteluprosessin kehityksestä ja hyvin vedetyistä neuvotteluista. Kiitos neuvotteluihin osallistuneet virkamiehet ja ryhmien edustajat. Kiitokset myös kunnan koko henkilöstölle työpanoksesta kuntamme eteen.

Kirkkonummen Vihreät ovat tämän budjettisovun takana. Kiitos.

Sanni Jäppinen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
sanni.jappinen@kirkkonummi.fi

Krista Petäjäjärvi
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja