Vuoden 2020 talousarvio luo pohjaa tulevalle kasvulle haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Kirkkonummelle laaditaan parhaillaan pidemmän aikavälin investointiohjelmaa, jonka valmistelu on toiminut pohjana myös talousarvion laatimiselle. Kirkkonummen Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että suuremmille investoinneille laaditaan nyt ensimmäistä kertaa kokonaissuunnitelma, jonka yhtenä tavoitteena on välttämättömien hankkeiden toteuttaminen ripeästi. Vihreät painottavat, että suunnittelun ja rakentamisen laadusta ei ole varaa tinkiä aikataulusta huolimatta.

Vihreät iloitsevat siitä, että tiukassa tilanteessa pystyttiin lisäämään resursseja sijaisten palkkaamiseen opetustoimeen ja oppimateriaaleihin. Myös vaakalaudalla olleet järjestöavustukset palautettiin talousarvioon. Vihreiden esityksestä talousarvioon nostetiin myös rahoitus Sokeritehtaantien liikennevaloille, joilla parannetaan Kantvikin alueen liikenneturvallisuutta.

Vihreät esittivät talousarvioon useampia luonnonsuojelua vahvistavia toimenpiteitä. Kunnan virkistys- ja viheralueiden verkostosta laaditaan yhtenäinen suunnitelma ja se viedään osaksi kuntabrändiä. Talousarviossa päätettiin myös hakea vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman Metson rahoitusta. Kunnan omistuksessa on runsaasti luonnoltaan ja virkistysarvoiltaan tärkeitä metsiä, joiden turvaamiseen on mahdollista saada valtion tukea.

Harmillista on, että Kirkkonummen aseman läntisen alikulun suunnittelu ja toteutus jäi vielä työn alle, vaikka alikulkua on suunniteltu jo pitkään ja radan pohjoispuolinen osuus on jo valmistunut. Kuntakeskuksen elinvoimaisuuden kannalta olisi tärkeää parantaa liikenneyhteyksiä keskusta-alueiden välillä. Vihreät olisivat olleet valmiita etsimään rahoitusta alikulun suunnitteluun esimerkiksi luottamushenkilöiden palkkioita pienentämällä.

Vihreät kiittävät puolueita ja viranhaltijoita hallitusta talousarvioprosessista haastavassa tilanteessa.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä