Kokouksen esityslista: http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019198

Ennen varsinaista kokousta kuulimme Unicefin lapsiystävällinen kunta – mallista, joka on ollut käytössä Kirkkonummella vuodesta 2017. Seuraavan vuoden talousarvioon ollaan varaamassa resursseja lapsiystävällisen toimintamallin systemaattiselle ja tavoitteelliselle kehittämiselle.

Tänään kokouksessa oli jopa kaksi pykälää, joista Vihreät olivat jättäneet eriävän mielipiteen aiemman käsittelyn yhteydessä. Päätökset oikaistiin nyt kuntoon.

Toinen pykälistä koski rakennusjärjestystä, jonka yhden kirjauksen ELY-keskus oli lausunnossaan todennut olevan maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, mutta jonka valtuusto oli siitä huolimatta hyväksynyt. Kirjauksesta valitettiin, eikä rakennusjärjestys tämän takia ole saanut lainvoimaa. Asiaa esitettiin palautettavaksi myös uudelleen valmisteluun, mutta muutamien äänestysten jälkeen valtuusto päätti pohjaesityksen mukaisesti ja ongelmallinen kohta saatiin kuntoon.

Toinen pitkään käsittelyssä ollut aihe oli vakanssijärjestelmän muuttaminen. Vihreät kunnanhallituksen jäsenet Reetta Hyvärinen ja Saara Huhmarniemi olivat jättäneet kunnanhallituksen kokouksessa 30.9. eriävän mielipiteen esityksestä siirtää virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kunnanhallitukselta viranhaltijoille. Muutos oli mahdollista tulkita kuntalain vastaiseksi. Asia kuitenkin korjattiin ja virkojen perustaminen ja lakkauttaminen säilytettiin kunnanhallituksella. Samalla luotiin vakanssijärjestelmään tarvittavia joustoja.

Vihreä valtuustoryhmä jätti kokouksessa valtuustoaloitteen katutöiden nopeuttamisesta ja liikenteen poikkeusjärjestelyjen kehittämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi, joka sai 29 allekirjoitusta. Lue koko aloite täältä!

Vuoden 2017 arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä Reetta Hyvärinen teki kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteydenpitoa vahvistavan ponnen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: “Kunnanhallitus kehittää vuorovaikutusta tarkastuslautakunnan kanssa ja esimerkiksi kutsuu lautakunnan keskustelutilaisuuksiin.”

Kokouksessa käsiteltiin myös useita vastauksia valtuustoaloitteisiin. Vihreiden laatimaan Kirkkonummen yleisten uimarantojen kunnostamiseen ja uusien selvittämiseen Sanni Jäppinen esitti seuraavan ponnen: “Tulevassa palvelupaikkojen tarvearvioinnissa ja maankäytön suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota uimarantojen kunnostamiseen ja mahdollisuuksiin avata uusia uimarantoja aloitteen hengessä. Parannetaan tiedottamista uimarantojen vedenlaadusta, jotta tieto olisi helposti saatavilla sekä netissä että uimarantojen ilmoitustauluilla.” Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Maarit Orko esitti Kirkkonummen kunnan ulkoilu- ja virkistysalueet kuntoon -aloitteeseen ponnen Pähkinäpolun lisäämisestä hoitoluokitukseen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavaksi valtuustolla on edessään talousarvioneuvottelut. Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan viikon päästä, 14.10.

Vihreä valtuustoryhmä