Kirkkonummella on käynnissä useita katuhankkeita, jotka vaativat liikenteen poikkeusjärjestelyjä. Pitkäaikaiset urakat heikentävät asumisviihtyvyyttä ja liikenneturvallisuutta. Urakoiden kestoon ja poikkeusjärjestelyihin sekä liikenneturvallisuuteen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Esimerkiksi Masalan keskusta-alueen katu-urakka on kestänyt pitkään ja liikenteen poikkeusjärjestelyissä koulun ja urheilupuiston läheisyydessä on ollut puutteita. Toinen viimeaikainen esimerkki pitkään kestäneestä urakasta Vanhan rantatien alittava kevyenliikenteen väylän rakentaminen kuntakeskuksessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Kirkkonummi selvittää ja ottaa käyttöön riittävät keinot katu-urakoiden nopeuttamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Urakan kesto tulee ottaa yhdeksi kilpailutuksen laatukriteeriksi ja urakan myöhästymisestä on asetettava riittävät seuraamukset. Hankkeiden laskutusta tulee myös ohjata suuntaan, joka kannustaa viimeistelemään urakat ilman viivytyksiä.

Lisäksi edellytämme, että Kirkkonummi laatii sitovan ohjeistuksen liikenteen poikkeusjärjestelyjen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Kirkkonummella 7.10.2019

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä