Kirkkonummen Vihreät haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä kunnan taloudesta ja investoinneista. Tervetuloa asukasiltaan torstaina 3.10 klo 18.00 Kahvila Rostaan (Munkinmäentie 19)! Kerromme viimeisimmät kuulumiset kunnan taloustilanteesta ja kuulemme kuntalaisten evästyksiä tuleviin neuvotteluihin.

Kirkkonummen kunnan talousarvion laadinta on käynnissä ja lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioesityksensä vuodelle 2020 kokouksissaan. Talousarvion rinnalla on valmisteltu suunnitelmaa tulevista investoinneista. Kirkkonummen taloustilanne ei ole helppo. Edellisen hallituksen päätökset ovat vaikuttaneet kuntatalouteen esimerkiksi pienempinä valtionosuuksina, mikä näkyy myös Kirkkonummen tuloksessa. Nykyinen hallitus kasvattaa valtionosuuksia noin miljardilla eurolla, josta osa maksetaan jo tämän vuoden puolella. Tämän odotetaan osaltaan paikkaavan tilannetta. Kirkkonummella suurimmat talouden haasteet ovat kuitenkin seurausta vuosikymmenten aikana kasautuneista investointipaineista, kun välttämättömiä korjauksia ja hankkeita on jätetty toteuttamatta.

Kirkkonummi investoi tulevina vuosina voimakkaasti rakentamiseen, kuten kouluhankkeisiin. Kirkkonummen Vihreät pitävät erittäin tärkeänä, että investoinnit suunnitellaan huolella, niin että ne edistävät osaltaan kunnan elinvoimaisuutta ja kestävän kaupunkirakenteen kehittämistä. Toimivat palvelut luovat hyvinvoinnille ja kunnan taloudelle vakaan perustan.

Tule mukaan esittämään näkökulmasi ja kehittämään Kirkkonummea kanssamme!

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä