Kirkkonummen kunnanvaltuuston kokous 2.9.2019

Kirkkonummen kunnnvaltuusto hyväksyi Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartan! Tiekartta määrittelee ja priorisoi Kirkkonummen kunnan kasvihuonepäästöjen vähentämistoimet ja toimii selkärankana vähennysten toteuttamiselle. Merkittävimmät päästöjen lähteet ovat asuminen ja liikenne. Toimenpiteissä korkealle nousevat rakennusten lämmitysmuodon vaihtaminen fossiilisista uusiutuviin, kuten maalämpöön sekä aurinkosähkön hyödyntäminen. Liikenteen puolella tärkeimpiä keinoja ovat sähköistymisen ohella joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuksien kasvattaminen

Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartan viesti on, että hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii erittäin merkittäviä ja välittömiä toimenpiteitä, johon sitoutuvat sekä kunta että alueen kotitaloudet ja yritykset. Reetta Hyvärinen ja Markus Myllyniemi pitivät puheenvuorot tiekartan määrätietoisen toteuttamisen puolesta.

Kirkkonummi hyväksyi omalta osaltaan Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta. MAL-suunnittelun keskeisenä tavoitteena on toteuttaa alueen asettamia päästövähennystavoitteita, sekä luoda toimivaa Helsingin seutua asukkaille ja yritystoiminnalle. Suunnitelma ohjaa kuntia keskittämään rakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Masalanportin asemakaavan hyväksymisen yhteydessä Sanni Jäppinen esitti ponnen, jonka mukaan jatkosuunnittelussa varaudutaan kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen radan eteläpuolelle Sundsbergintieltä kaava-alueen kautta juna-asemalle.

Valtuusto hyväksyi Veikkolan meluesteen uuden kustannusarvion, joten meluestettä päästään vihdoinkin rakentamaan!

Valtuusto käsitteli myös vastaukset valtuustoaloitteisiin Sokeritehtaan tien liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja Suojatien rakentamiseksi Upinniementielle Kolsarin kohdalle. Sokeritehtaan tien liikenneturvallisuutta koskevan valtuustoaloitteen yhteydessä hyväksyttiin yksimielisesti Sanni Jäppisen ponsi: “Alueen kehittämisen lähtökohdaksi on otettava Kantvikin alueen liikenneturvallisuuteen ja alueen kehittämiseen tähtäävä kokonaisratkaisu. Jatkosuunnittelun lähtökohdaksi on asetettava liikennevalojen rakentaminen koulun yhteyteen Sokeritehtaantielle ja Vuohimäen eritasoliittymän toteuttamisen kiirehtiminen. Jo esitetyt parannusehdotukset on toteutettava suunnitellusti.”

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä

Kuvassa varsinaiset valtuutetut Saara Huhmarniemi, Maarit Orko, Sanni Jäppinen, Markus Myllyniemi, Anna Kylmänen, Emmi Wehka-aho ja Reetta Hyvärinen