Kirkkonummen kunnan toimielinrakennetta on päivitetty kevään aikana ja tämän seurauksena osa luottamuspaikoista jaettiin uudelleen puolueiden kesken puolivälissä vaalikautta. Päivityksen taustalla oli varautuminen mahdolliseen sote-uudistukseen. Hallintosäännön päivitys ja siihen liittyvät luottamuspaikkaneuvottelut ovat vaatineet lukuisia ylimääräisiä kokouksia ja työtunteja päättäjiltä ja kunnan viranhaltijoilta. Vihreän valtuustoryhmän mielestä keskellä vaalikautta tehtävät paikkajaot eivät edistä valtuuston työrauhaa ja keskittymistä kunnan kehittämiseen. Luottamushenkilöiden määrä kasvoi ja vasta tulevaisuudessa nähdään, saadaanko päivityksestä hyötyä toiminnan sujuvoitumisen kautta.

Vihreän valtuustoryhmän osalta paikkajako säilyi lähestulkoon ennallaan, pieniä muutoksia lukuunottamatta. Paikkajakoon voi tutustua kotisivuillamme!

Valtuuston kokouksessa 17.6. kuultiin lyhyesti viime talousarvioneuvotteluissa sovitusta talouden tasapainottamisohjelmasta, jonka tilannetta kunnanjohtaja esitteli. Kunnan talouden tarkastelu kokonaisuutena on välttämätöntä, sillä tiedossa olevat suuret investoinnit edellyttävät pitkän aikavälin suunnitelmallisuutta ja talouden hallintaa. Talouden tasapainottamisohjelmaa tullaan käsittelemään tarkemmin ensi syksynä.

Kokouksessa hyväksyttiin myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka sisälsi edellisessä kokouksessa hyväksytyn Reetta Hyvärisen palautusesityksen evästyksen vaatimat muutokset päihdekasvatuksen osuuden vahvistamisesta osana hyvinvointiohjelmaa.

Emmi Wehka-aho kiinnitti puheenvuorossaan huomiota myös siihen, että vaikka hyvnvointisuunnitelmaa on käsitelty laajasti kunnan eri toimielimissä, ei nuorisovaltuustoa ole osallistettu työhön lainkaan. Nuorisovaltuusto voisi ottaa isomman roolin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Vihreiden valtuustoryhmässä on käyty viime aikoina keskustelua nuorisovaltuuston ja kunnan eri toimielinten yhteistyön syventämisestä – pelkkä usein muodolliseksi jäävä läsnäolo-oikeus kokouksissa ei riitä.

Kokouksessa jätettiin ”Kirkkonummen kunnan ulkoilu- ja virkistysalueet kuntoon”- valtuustoaloite, jonka ensimmäisenä allekirjoittajana on Vihreiden kunnanvaltuutettu Maarit Orko. Aloite sai tukea kaikista puolueista ja keräsi yli 30 allekirjoitusta.