Joukko kirkkonummelaisia nautti aurinkoisen keskiviikkoaamun aamukahveista kahvila Rostassa Vihreiden eurovaaliehdokkaiden kanssa. Kunnanvaltuutettu Emmi Wehka-aho (vihr.) haastatteli Rauli Virtasta (249) ja Leena Brandtia (232) heidän keskeisistä vaaliteemoistaan.

Keskustelu ryöppysi kestävästä talouskasvusta, innovaatiotuista ja hiilitulleista aina Syyrian pakolaisleireille ja YK:n turvallisuusneuvostoon saakka.

Leena tuntee Brysselin hyvin, sillä hän on viettänyt kaupungissa yhdeksän vuotta sekä Ylen kirjeenvaihtajana, että mediasuhteiden hoitajana Suomen EU-edustustossa. Pitkän linjan taloustoimittajana yrittäjyys ja sananvapaus ovat Leenalle keskeisiä teemoja. Rauli on taustaltaan ulkomaantoimittaja, tietokirjailija ja vierailijaprofessori. Hän pohtii erityisesti EU:n asemaa globaalissa maailmassa ja peräänkuuluttaa vahvempaa toimijuutta ulkopolitiikassa.

Puhuttaessa taloudesta ja ympäristöstä Leena korostaa yritysten voimakasta roolia. ”Tarvitsemme selkeät raamit, joissa yritykset voivat toimia. Kun yritykset tietävät rajat, ne keksivät kyllä keinot sopeutua niihin” Leena sanoo ja viittaa esimerkkinä jätevesien puhdistamista koskevaan sääntelyyn. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen muuttaa markkinoita, jolloin ketterimmät yritykset hyötyvät. Leenan mielestä suomalaiset yritykset ovat hyvissä asemissa tässä kilpailussa korkean teknisen osaamisemme vuoksi. ”Mutta toki rajoitusten ja kepin rinnalla tarvitaan porkkanaa, kuten innovaatiotukea sekä koulutusta. Me tarvitsemme yrityksiä.” Molemmat ehdokkaat ovat samaa mieltä sitä, että EU tarvitsee yhteiset hiilitullit ulkorajoille, jotta sisäiset päästörajoitukset eivät ajaisi yrityksiä muualle.

Rauli kääntää keskustelun EU:n asemaan maailmassa ja viittaa USA:n, Venäjän ja Kiinan kaltaisiin supervaltoihin. Rauli mielestä EU:n tulisi ottaa vahvempi rooli näissä suhteissa ja tuoda esiin Euroopalle keskeisiä humanitaarisia arvoja. Näitä samoja arvoja Rauli haluaisi tuoda EU:n pakolaispolitiikkaan. ”Miksi me puhumme turvapaikanhakijoista taakan jakona emmekä vastuun jakona? Tai puhuessamme turvapaikkakriisistä, miksi tarkoitamme EU:n alueelle tulevien pakolaisten suurta määrä emmekä sitä kriisiä, joka pakottaa heidät liikkeelle?” Niin pakolaispolitiikassa kuin EU:n ulkosuhteissa YK ja sen alaiset järjestöt ovat Raulille keskeisiä vaikuttamisen foorumeita. Ihanteellisesti EU:n saisikin pysyvän aseman YK:n turvallisuusneuvostossa.

Keskustelun lopuksi molemmat ehdokkaat ilmaisevat huolensa EU:n yhtenäisyydestä. Puola ja Unkari eivät ole noudattaneet yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Leena ja Rauli pohtivat mahdollisuutta käyttää EU:n tulevaa budjettia ja erityisesti sen aluetukia mahdollisuutena vaikuttaa niskuroivien jäsenmaiden toimintaan. ”EU:n tulee palata takaisin niihin sosiaalisiin ja humanitaarisiin arvoihin, joista sitä takavuosikymmeninä kiitettiin” Rauli summaa.

Emmi Wehka-aho