Kunnanvaltuusto kokoontui eilen maanantaina 13.5.2019. Kokouksessa oli monia tärkeitä asioita, joista pitkäaikaisin ja suunnittelussa jo monta vuotta ollut hyvinvointikeskuksen hanke saatiin eteenpäin, kun hankkeelle hyväksyttiin rahoitustapa. Hyvinvointikeskus päätettiin toteuttaa kunnan omaan taseeseen lainarahoituksella. Saadun esityksen mukaan näin päästään esimerkiksi leasing-rahoitusta edullisimpaan kokonaisratkaisuun. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 43 miljoonaa euroa, joka tulee  vaikuttamaan selvästi kunnan lainamäärään. Kunnan tulevien vuosien investointipaineet tulevat näkymään kokonaislainamäärässä, jonka lasketaan nousevan nykyisestä 141 miljoonasta noin 350 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä. Isojen investointien kokonaistaloudellisia vaikutuksia on tarkasteltava huolellisesti. Kunnassa on aloitettu talouden tasapainottamisohjelman laatiminen ja sitä esitellään valtuustolle vielä kesän aikana.

Kunnan hallintosäännön uudistamiseen liittyen Vihreä valtuustoryhmä nosti esiin rotaatioperiaatteen yhtenä kehittämisen mahdollisuutena. Krista Petäjäjärvi piti asiasta puheenvuoron: “Uutena luottamushenkilönä olen tehnyt havainnon, että kunnanhallituksen kokoonpano tuntuu pysyvän kohtuullisen samana, yli valtuustokausien tai jopa vuosikymmenten. Muutosta tietenkin on, mutta paljon myös pysyvyyttä. On hienoa, että kunnan kehittämiseen ollaan pitkämielisesti sitoutuneita, mutta ehkä kunnanhallitukseen voitaisiin suhtautua niin kuin johtoryhmiin yleisemmin: Vallan ja vastuun jakaantuminen useammille harteille tervehdyttää ja uudistaa johtamiskulttuuria, lyhyemmät vaikuttamiskaudet tuovat päätöksentekoon ryhtiä ja mahdollistaa uutta ajattelua sekä raikkaita näkökulmia. Tulevaisuudessa olisi viisasta miettiä, voisiko esimerkiksi yksittäisen valtuustokauden sisällä harjoittaa rotaatioperiaatetta keskeisten luottamuspaikkojen kohdalla. Rotaatioperiaate on seikka, jonka käyttöönottoa tulisi pohtia kun hallintosääntöä päivitetään seuraavan kerran.”  Kunnanvaltuuston päätösten strateginen ohjausvaikutus voisi olla vahvempi, jos rotaatioperiaate olisi käytössä.

Kokouksessa vahvistettiin myös kaavoituskatsaus vuosille 2018-2019. Samalla kuultiin, että kaavoitusyksikköön on saatu lisää kaivattua henkilöresurssia. Kunnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että kaavahankkeet etenevät suunnitellusti.

Kokouksen päätteeksi käsittelimme tarkastus-, arviointi- ja henkilöstöraportin. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota muun muassa investointien toteutumiseen suunnitellussa aikataulussa ja sisäisen valvonnan kehittämisen tärkeyteen.