Kirkkonummen kunta omistaa luonnoltaan arvokasta ja monimuotoista ulkoilumetsää, joka on vilkkaassa virkistyskäytössä. Kunnan metsien käsittelyä ohjaava pitkän aikavälin suunnitelma on parhaillaan valmisteilla ja suunnitelmissa ehdotetaan moniin arvokkaisiin luontokohteisiin ja virkistysmetsiin voimakkaitakin toimenpiteitä.

Metsien hyvinvointivaikutukset tunnetaan nykyään hyvin. Tutkimusten mukaan lyhytkin metsässä oleskelu ja liikkuminen lievittää stressiä. On olemassa näyttöä siitä, että kosketus monimuotoiseen luontoon ehkäisee allergioiden syntyä ja vahvistaa immuunijärjestelmää. Useissa kunnissa metsät tunnistetaan kuntalaisten hyvinvointia tukevana palveluna. Myös Kirkkonummi voisi olla tässä edelläkävijä.

Kirkkonummi tunnetaan luonnonläheisyydestään myös kunnan ulkopuolella. Tämä näkyy muun muassa viime vuosina voimakkaasti kasvaneina kävijämäärinä esimerkiksi Meikon alueella. Kiinnostus kirkkonummelaiseen upeaan luontoon tulisi kääntää voitoksi investoimalla luontokohteisiin, retkeilyn rakenteisiin sekä avaamalla uusia virkistyskohteita. Tämä edistäisi osaltaan kuntaan suuntautuvaa matkailua.

Metsät ovat myös liikuntapaikkoja ja luonnossa harrastettavat lajit, kuten suunnistus, polkujuoksu, kiipeily ja maastopyöräily ovat yhä suositumpia. Näiden rinnalla sienestys ja marjastus kasvattaa suosiotaan ja harrastuksen ovat löytäneet myös nuoret.

Metsillä on tärkeä arvo luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Suomen uhanalaisista lajeista kolmannes on metsälajeja. Kuluneella viikolla julkaistiin hallitustenvälisen luontopaneelin hyväksymä raportti, joka on historian kattavin arvio luonnon tilasta. Raportti osoittaa, että luonnon köyhtyminen uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Suomen luonto ei ole tältä sukupuuttoaallolta turvassa.

Nyt valmisteilla olevat metsänhoidon suunnitelmat eivät tue riittävästi Kirkkonummen kehittymistä luonnonläheisenä kuntana tai virkistysmetsien käyttöä asukkaiden hyvinvointipalveluna. Metsien käytössä tulisi ottaa huomioon metsien moninaiset arvot. Nämä arvot ovat taloudellisesti mittaamattomat.

Asukkailla on nyt mahdollisuus vaikuttaa kunnan metsänhoitoon, sillä suunnitelmista voi jättää palautetta kuntaan 14.5. asti.

Saara Huhmarniemi ja Reetta Hyvärinen
Vihreät kunnanvaltuutetut