Kirkkonummen kouluterveyskyselyiden perusteella joka kolmas lukion 1. ja 2. luokkalaisista on kokeillut laittomia huumausaineita ja huumeita koetaan olevan helposti saatavilla. Tulokset ovat huolestuttavia. Vihreän valtuustoryhmä katsoo, että valtuustossa käsitelty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ei riittävästi huomioi päihdekasvatusta. Vihreän valtuustoryhmän valtuutettu Reetta Hyvärinen esitti, että suunnitelma palautetaan valmisteluun, jotta kokonaisvaltainen päihdekasvatus otetaan hyvinvointisuunnitelmassa huomioon, kuten myös kunnanhallitus on yksimielisesti edellyttänyt. Suunnitelma palautettiin äänin 27-22 viranhaltijavalmisteluun.

Kunnan rakennusjärjestys on ollut pitkään valmisteilla ja nyt hyväksyttävänä. Kunnanhallituksen käsittelyssä 25.3. rakennusjärjestykseen oli tehty lisäys, joka ei esittelyn perusteella ole voimassaolevan lainsäädännön mukainen. Kunnanvaltuuston käsittelyssä Vihreä valtuustoryhmä jätti äänestyksen jälkeen hyväksytystä rakennusjärjestyksestä eriävän mielipiteen.

 

Merellinen strategia -aloite

Vihreä valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen Kirkkonummen merellisestä strategiasta. Merenranta on Kirkkonummella vetovoimatekijä, jota ei ole vielä hyödynnetty riittävästi asukkaiden hyvinvoinnin lähteenä ja osana kunnan brändiä.

Useat kunnat ovat tehneet vastaavanlaisen strategian. Avoin merenranta on ollut Helsingissä ja Espoossa kärkihanke jo pitkään ja sen seurauksena esimerkiksi Espoossa on avattu merenrantaa laajemmalle käytölle ja rakennettu suosittu kevyenliikenteen rantaraitti.

Merellinen strategia -aloitteessa esitimme, että Kirkkonummelle laaditaan merellinen strategia ja että kunta ryhtyy määrätietoisesti edistämään merenrannan saavutettavuutta kuntalaisten käyttöön. Lähes kaikki puolueet antoivat tukensa ja monet allekirjoittivat aloitteen.

Vihreä valtuustoryhmä