Vihreä valtuustoryhmä jätti 8.4.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kirkkonummen kunnalle laaditaan merellinen strategia.

Merenranta ja saaristo ovat upea ja potentiaalinen vetovoimatekijä Kirkkonummella, jota ei vielä ole tunnistettu ja hyödynnetty riittävästi asukkaiden hyvinvoinnin lähteenä ja osana kuntabrändiä. Merellisyys toteutuu parhaimmillaan osana kuntalaisten arkea saavutettavien virkistyspaikkojen muodossa, lähiluontona ja monimuotoisina rantaympäristöön tukeutuvina hyvinvointia lisäävinä palveluina. Merellisyys tuo myös uusia mahdollisuuksia matkailusektorin kehittämiseksi.

Useat kunnat ovat tunnistaneet merellisyyden vetovoimatekijänä ja lähteneet määrätietoisesti edistämään merellisen ympäristön saavutettavuutta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kirkkonummen kunnalle tehdään merellinen strategia Espoon ja Helsingin malliin. Strategiaan sisällytetään ulkoilu- ja virkistyskohteiden lisäksi lähiluonnon ja hyvinvoinnin palvelut ja niihin tukeutuva elinkeinot. Lisäksi edellytetään, että osana kunnan merellistä strategiaa asukkaita ja mahdollisia sidosryhmiä osallistetaan ideakilpailun ja kartoituksen kautta. Osana strategian laatimista kunta lähtee määrätietoisesti edistämään rantojen avautumista ja neuvottelemaan maanomistajien kanssa keinoista, joilla tavoite saavutetaan kaikkia osapuolia palvelevalla tavalla.

Kirkkonummella 8.4.2019