Miten löytää oma tapa ja kanava vaikuttaa yhteiskunnan eri tasoilla? Auttaako aktivismi tai vaikkapa ilmastolakko? Kuuluuko nuorten ääni päätöksenteossa?

Näihin kysymyksiin vastailtiin aktiivisesti Kirkkonummen Vihreiden 21.3 järjestämässä Vihreiden nuorten illassa Kahvila Rostassa.

Vihreiden nuorten puheenjohtaja, eduskunta- ja eurovaaliehdokas Sameli Sivonen kertoi illan aluksi Vihreiden nuorten toiminnasta ja heidän vaalitavoitteistaan. Tavoitteista tärkeimpiä ovat ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lihantuotannon vähentäminen. Sameli kertoi, että hän lähti politiikkaan halustaan olla konkreettisesti mukana hidastamassa ilmastonmuutosta.

Anja Presnukhina ja Liinu Esterinen esittelivät Kirkkonummelle vastaperustetun Vihreiden nuorten ryhmän KiVi KoVa:n toimintaa ja kannustivat kirkkonummelaisia nuoria osallistumaan aktiivisesti oman kuntansa kehittämiseen ja liittymään mukaan KiVi KoVan toimintaan. Anja ja Liinu opiskelevat lukion 2. vuosikurssilla ja toivoivat, että useampi heidän ikäluokastaan kiinnostuisi poliittisesta vaikuttamisesta ja kokisi sen luontevana tapana vaikuttaa asioihin.

Tilaisuudessa oli mukana keskustelemassa uusmaalaiset Vihreiden nuorten kansanedustajaehdokkaat; abiturientti Verde Ålander Vantaalta ja Vihreiden Naisten puheenjohtaja Iris Westerlund Espoosta sekä Vihreiden Kirkkonummen kunnanvaltuutettu Reetta Hyvärinen. Reetta Hyvärinen kertoi kunnallisesta vaikuttamistyöstä ja toi esille kuinka tärkeää olisi saada nuorten ääni kuuluville päätöksenteossa.

Vihreät nuoret on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Tutustu Vihreiden nuorten ehdokkaisiin täällä:

Ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2019

Lisätiedot: www.kirkkonummenvihreat.fi

Teksti ja kuva: Camilla Lindy

Kuvassa Vihreiden nuorten puheenjohtaja, eduskunta- ja eurovaaliehdokas Sameli Sivonen, Vihreiden nuorten eduskuntavaaliehdokkaat Verde Ålander ja Iris Westerlund.