Kunnanvaltuuston kokouslista oli tällä kertaa lyhyt. Yhtenä isona asiana käsiteltiin Kirkkonummen kaavoitusohjelman muutos koskien Espoo-Salo oikorata-hankkeen käynnistämiseen tarvittavaa muutosta yleiskaavassa. Raideyhteyden yleissuunnitelman on tarkoitus olla valmis 2020 vuoden loppuun mennessä ja hankkeen valmistuminen ajoittuisi 2030-luvun lopulle. Helsinki-Turku yhteyden lisäksi suunnitelmissa on lähiliikenteen yhteys Helsinki-Lohja välille, jossa yksi seisake olisi Veikkolassa. Lähiliikenteen yhteydellä matka-aika Veikkolasta Helsinkiin olisi 30 minuuttia.

Veikkolan aseman paikalle esitettiin kahta vaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto on lähempänä eritasoliittymää, joka on myös lähempänä asutusta ja tekeillä olevaa Veikkolan portin kaava-aluetta. Toinen vaihtoehtoinen asema olisi lähempänä Nuuksion luonnonsuojelualuetta. Veikkolan asema toteutuessaan toisi joka tapauksessa  hyvän kulkuyhteyden Nuuksion kansallispuistoon.

Rantaradan parannushankkeet ovat parhaillaan käynnissä ja yleissuunnitelma Rantaradalle arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin useita aloitteita. Vihreät kunnanvaltuutetut Sanni Jäppinen, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Reetta Hyvärinen ja Saara Huhmarniemi  jättivät valtuustoaloitteen, jossa edellytetään, että kunta purkaa kiviaineksen murskaukseen ja louhintaan vuokraamiensa kiinteistöjensä vuokrasopimukset. Lisäksi valtuustoaloitteessa edellytetään, että jatkossa kunta ei vuokraa omistamiaan kiinteistöjä kiviaineksen murskaustoimintaan alueilta, joiden vaikutuspiirissä on asutusta. Aloitteen allekirjoitti 30 valtuutettua. Lue aloite täältä!

Lisäksi Vihreät kunnanvaltuutetut jättivät aloitteen, jossa ehdotetaan, että Kirkkonummi selvittää mahdollisuudet edistää julkisivutaidetta ja etenkin muraaleja osana kulttuuristrategiaa. Muraali voitaisiin toteuttaa esimerkiksi osallistumalla UPEA-taidefestivaaliin, joka on valtakunnallinen julkisen tilan taidetapahtuma. Aloitteen allekirjoitti noin 25 valtuutettua. Lue aloite kokonaan täältä!