Vuoden 2019 ensimmäisessä kunnanvaltuustossa 28.1 hyväksyttiin kaksi asemakaavaa Sarvvikinportin ja Riistametsän asemakaavat. Sarvvikinportin asemakaavassa Saara Huhmarniemi esitti Finnträsk-järven uimarantaan liittyvän ponnen. Ponnessa edellytetään, että kaavassa osoitettu uimaranta toteutetaan sitä palvelevine rakenteineen ensimmäisenä kun asemakaavan toteuttaminen aloitetaan. Lisäksi velvoitetaan, että uimaranta on kuntalaisten käytettävissä rakentamisen ajan. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi listalla oli kunnan lausunto MAL-suunnitelmaluonnoksesta. Lausunnossa kunta korostaa asuntorakentamisen painottamista rantaradan varteen sekä muihin liikenteen solmukohtiin. Vihreät pitävät tärkeänä, että asemanseutujen maankäytön tehokkuutta kasvatetaan joukkoliikenteen saavutettavilla alueilla. Asuntotuotantotavoitteisiin päästään mm. uusilla osayleiskaavoilla, kuten Jorvaksen alueen osayleiskaavalla. Vihreät kantavat kuitenkin huolta, että asuntorakentaminen on tasapainossa ja että se on monipuolista ja ehkäisee segregaatiota. Lausunnossa otettiin myös kantaa Länsiradan toteuttamiseksi, jonka edistämistä kaavoituksella kunta tavoittelee.

Vihreä valtuustoryhmä jätti kokouksessa valtuustoaloitteen osallistuvasta budjetoinnista. Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että osallistuva budjetointi on yksi keino lisätä kunnan päätöksenteon avoimuutta. Osallistavan budjetoinnin avulla saadaan hyödynnettyä myös kuntalaisten paikallista asiantuntijuutta. Osallistava budjetointi rakentaa parhaimmillaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja auttaa kohdentamaan julkisia varoja kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Valtuuston kokouksessa jätettiin myös toinen aloite Muovin käytön vähentäminen ja muovin kierrätyksen tehostaminen Kirkkonummella, jonka allekirjoitti 35 valtuutettua. Aloitteen allekirjoitti ensimmäisenä vihreä kunnanvaltuutettu Saara Huhmarniemi.

Vihreä valtuustoryhmä

Lisätiedot:
Sanni Jäppinen
Valtuustoryhmän pj
sanni.jappinen@kirkkonummi.fi