Kirkkonummen kunnanvaltuusto käsittelee kunnan talousarviota 2019 lähiviikkoina. Kunnanhallitus sai kokouksessaan 5.11.2018 käsiteltäväkseen talousarvion, jossa yksi perusturvan säästökohteista kohdentuisi omaishoitajiin. Talousarviossa esitetään, että kunnan maksamia omaishoitajien korvauksia alennettaisiin siten, että rahaa säästyisi kunnan muihin tarpeisiin 200 000 euroa. Korvausten alentamisen oikeutta perustellaan sillä, että Kirkkonummen kunta maksaa omaishoitotyöstä jonkin verran enemmän kuin lakisääteiset minimikorvaukset.

Kirkkonummen Vihreiden valtuustoryhmä ei voi hyväksyä tätä leikkauskohdetta. Kirkkonummen valtuuston lokakuussa 2018 hyväksymä vanhuspalvelulain mukainen Vanhusstrategia vuosille 2018-2021 painottaa ennen kaikkea kotona asuvien vanhusten määrän kasvattamista. Tavoitteena on että noin 92% kaikista 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista pystyisi asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Jo tälläkin hetkellä kirkkonummelaisia vanhuksia hoidetaan kotona omaishoidon tuen turvin useammin kuin koko maassa keskimäärin. Tämä on ollut kunnan vanhusstrategian ydin ja painopiste, jota perustellaan sillä, että omaishoito vähentää paineita tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon lisäämiseen. Omaishoitoa tarvitsevat toki myös muutkin kuin vanhukset. Omaishoidon tuen piirissä on tällä hetkellä noin 120 alle 65-vuotiasta kuntalaista. Perhe, jossa esimerkiksi lapsi tai nuori sairastuu vakavasti, saattaa ajautua tilanteeseen, jossa toinen vanhempi joutuu pitämään palkatonta vapaata tai jopa irtisanoutumaan työstään. Näissä perheitä kohdanneissa kriisitilanteissa omaishoidon tuen leikkaukset tuntuisivat täysin kohtuuttomilta lisärangaistuksilta.

Kirkkonummen kunnan tulee löytää muita säästökohteita kuin voimiensa äärirajoilla elävät omaishoitajat. Kunnan kustannuslaskelmissa on huomioitava ja nostettava esiin ne säästöt, joita kertyy, kun omaishoitaja ottaa kantaakseen rankan työn ja vastuun läheisensä kotona hoitamisesta. Omaishoitajat säästävät työllään kunnalle muun muassa Espoon sairaalan vuorokausimaksuja, joista kunta maksaisi noin 400 euroa/vrk sekä vanhusten hoivakotipaikkojen kustannuksia. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostopalveluna hankittu paikka maksaa kunnalle noin 140 euroa/vrk. Mikäli kunnanvaltuusto päättää leikata omaishoidon korvauksia, kunnan tulee varautua uusien sairaala-, palvelutalo- ja hoivakotipaikkojen lisäämiseen.

Vihreä valtuustoryhmä
Lisätiedot:
Ulla Aitta
varavaltuutettu, perusturvalautakunnan varajäsen