Keskusmetsän maa-alue päätettiiin ostaa

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä keskustelua herättäneen Jolkbyn maanoston pitkän keskustelun ja äänestyksen jälkeen. Ennen valtuuston kokousta valtuuston puheenjohtajalle luovutettiin yli 800 kuntalaisen allekirjoittama adressi, jossa vaadittiin Keskusmetsän säilyttämistä nykyisen laajuisena.

Ennen päätöstä valtuustossa äänestettiin Åströmin (kok) ehdotuksesta asian palauttamisesta tarkempia selvityksiä ja määrittelyä varten, sekä Helanderin (kok) ehdotuksesta jättää maa ostamatta. Vihreä valtuustoryhmä oli yksimielisesti sekä palauttamisen että ostamatta jättämisen kannalla, mutta suuri osa valtuutetuista äänesti palauttamista ja muutosehdotusta vastaan.

Kun asian käsittely jatkui teki Saara Huhmarniemi päätökseen lisäysehdotuksen. Tämä lisäys olisi määritellyt maanostoa niin, että alueen osayleiskaavassa osoitettua rakentamisen määrää olisi merkittävästi vähennetty. Näin aluetta olisi säästynyt enemmän virkistyskäyttöä varten. Tätä lisäysehdotusta ei kuitenkaan otettu käsiteltäväksi.

Maanhankinnan suurin ongelma on, että nykyisellä kauppahinnalla ostopäätös ohjaa tiiviiseen rakentamiseen laajasti keskellä Keskusmetsän vilkkaassa virkistyskäytössä olevia luontoalueita. Lisäksi Keskusmetsään tullaan erittäin todennäköisesti rakentamaan virkistysalueita halkova tie alueen uusia asukkaita varten.

Kunnan tuloveroprosenttiin on tulossa korotus

Kunnan tuloveroprosenttia päätettiin korottaa 0,25% prosenttiyksikköä ja vuonna 2019 veroprosentti on siis 19,75%. Kunnan verotulot kasvavat tällä n. 2 miljoonaa euroa.

Muita aiheita

Lisäksi kunnanvaltuustolle tuotiin tiedoksi sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden sekä peruspalvelujen palveluverkkoselvitys. Selvitykset ovat yleiskuvia nykyisiin tiloihin ja tuleviin suunnitelmiin. Valtuusto käsitteli myös vastaukset valtuustoaloitteisiin kansalliskielistrategian laatimiseksi Kirkkonummelle sekä Jokiniityn kaavan kiihdyttämisestä.

Valtuustoryhmän toiminnasta ja valmistautumisesta talousarvioneuvotteluihin lisää tiedotteessamme.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä

Kuva Keskusmetsästä Tom Hindsberg / ProLK