Tiedote 12.11.2018

Talousarvion 2019 neuvottelut käydään tulevana viikonloppuna. Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä pitää huolestuttavana nykyistä taloustilannetta, jossa käyttömenojen rahoittamiseksi jouduttaisiin näillä näkymin ottamaan lainaa. On erittäin tärkeää kohdentaa käytettävissä olevat varat vastuullisesti ja harkiten. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta pidämme tärkeänä, että kunnassa panostetaan elinvoimaa tukeviin hankkeisiin sekä ennaltaehkäisevään työhön.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä on järjestäytynyt 12.11. uudestaan. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen muodostama valtuustoryhmämme on nyt 15 jäseninen. Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Sanni Jäppinen ja varapuheenjohtajana Krista Petäjäjärvi.

Vihreä valtuustoryhmä on sitoutunut edistämään avointa poliittista toimintakulttuuria sekä läpinäkyvää ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Pidämme tärkeänä suunnannäyttämistä entistä kestävämpään kuntapolitiikkaan ja puutumme rohkeasti epäkohtiin. Teemme päämäärätietoisesti töitä vaaliohjelman tavoitteiden edistämiseksi ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi.

Vihreä valtuustoryhmä

Sanni Jäppinen valtuustoryhmän pj
Krista Petäjäjärvi valtuustoryhmän vpj