Valtuuston kokous 15.10.2018 oli jatkoa 8.10. keskeytyneelle kokoukselle Esityslistaan

Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat vievät kuntastrategiaa käytäntöön

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi elinvoimaohjelman ja hyvinvointiohjelman vuosille 2018-2021. Nämä ohjelmat tarkentavat ja vievät konkreettisten toimenpiteiden tasolle kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita. Ohjelmat on valmisteltu kuntakehitysjaostossa, jonka puheenjohtajana toimii vihreiden Reetta Hyvärinen. Valmistelu on tehty laajassa yhteistyössä kuullen niin asukkaita, henkilökuntaa kuin ryhmien edustajiakin.

Ohjelmien tavoitteet ohjaavat tulevia kehittämistoimia ja konkreettisesti talousarvion laadintaa. Näin kunnan toiminnasta saadaan parhaimmillaan sujuvampaa ja päämäärätietoisempaa. Ohjelmien avulla voidaan parantaa sekä valmistelun ja päätöksenteon laatua ja avoimuutta, mikä on myös yksi vihreiden keskeisistä tavoitteista tälle valtuustokaudelle.

Kirkkonummen Vihreiden mielestä elinvoimaohjelmassa on huomioitu keskustan kehittäminen sekä asukkaiden lähivirkistysalueet, puistot, lähimetsät ja leikkipaikat sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Lisäksi virkistysalueiden ja vesistöjen kunnon parantamiseen esitetään useita aiheellisia toimenpiteitä. Kolmannen sektorin, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyöroolia vahvistetaan. On myös hyvä, että tilojen kuntoon ja kunnossapitoon kiinnitetään huomiota jo elinvoimaohjelman tasolla!

Hyvinvointiohjelma keskittyy etenkin palveluihin ja niiden ohjaamiseen. Vihreät pitävät tärkeinä nostoina mm. syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden nuorten palvelujen parantamisen, nuorten työllisyys- ja ohjauspalvelut sekä lasten ja nuorten hyvinvoinin palvelut. Ikäihmisten palveluissa on huomioitu eri ikäryhmien välinen toiminta ja vuorovaikutus, osallisuus, palveluasuminen ja laaja kehittäminen. Vihreät ovat iloisia, että kulttuuri on hyvin edustettuna kulttuuristrategian paikallisen kulttuuritarjonnan kehittämisen myötä! Ohjelma ottaa huomioon myös liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien edelleen kehittämisen.

Kirkkonummen kunnan vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma vuosille 2018-2021
Hyvä että kunta on laatinut kattavan raportin, jossa on tulevaisuuden tavoitteita. Vihreät kiinnittivät puheenvuoroissa huomiota mm. siihen, että asukastyytyväisyyttä ei ole tarkasteltu Espoon sairaalan aloittamisen jälkeen. Ajantasaisen tiedon saaminen strategisen työn pohjaksi olisi arvokasta.

Krista Petäjäjärvi teki esityksen, että lisätään tavoitteisiin ja suunniteltuihin toimenpiteisiin tavoite: “Palvelutarpeiden kehittämisen kartoitus myös niiden ikäihmisten osalta, jotka eivät ole kunnan tarjoamien vakituisten palveluiden piirissä.” Tällä lisäyksellä pyritään ymmärtämään paremmin esimerkiksi niiden yli 85-vuotiaiden kotona asuvien palvelutarpeita, jotka eivät ole kunnan vakituisten palveluiden piirissä (n. 30% ikäryhmästä). Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muita asioita

Valtuusto hyväksyi Omnian uuden perussopimuksen, toimielinten vastaukset viime vuoden arviointikertomukseen sekä vastauksia valtuustoaloitteisiin. Vihreiden Outi Saloranta-Eriksson toimii Omnian hallituksessa ja nosti esiin ne mahdollisuudet, joita Omia tarjoaa Kirkkonummelle yhtenä sen omistajana. Uusi perussopimus muuttaa Omian asemaan alueellisena toimijana ja elinvoiman rakentajana.

Vihreiden luottamushenkilö paikoilla tapahtui muutos kun Anna Kylmänen nousi ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston varajäseneksi. Outi Saloranta-Eriksson siirtyi Annan tilalle suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäseneksi.

— Kirkkonummen vihreä valtuustoryhmä