Vihreä valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 3.9.2018 valtuustoaloitteen:

Kirkkonummen uimarannat ovat erittäin suosittuja. Kesä 2018 osoitti, että uimarantojen kapasiteetti ei ole pysynyt kävijämäärien nousun tasolla. Sinileväkukinnot rajoittavat useiden yleisten uimarantojen käyttöä hellejakson aikana sekä järvi- että merialueilla. Hellekesien ennustetaan tulevaisuudessa yleistyvän, joten uimarantojen kuntoon ja riittävyyteen on syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Me allekirjoitaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi tekee selvityksen yleisten uimarantojen kunnosta, palvelutarpeesta ja laajentamisen mahdollisuuksista. Lisäksi tulee selvittää, onko kunnassamme mahdollista avata uusia uimarantoja saavutettavilla sijainneilla.

Selvityksestä tulee ilmetä ainakin:

  • Parkkipaikkojen ja muiden virkistystä palvelevien rakenteiden tarve.
  • Mahdollisuudet laajentaa ja kunnostaa uimarantoja esimerkiksi avaamalla rantaa, lisäämällä hiekkaa tai niittämällä vesikasveja.
  • Mahdolliset uusien uimarantojen sijainnit sekä niiden avaamiseen liittyvät toimenpiteet.

Kirkkonummella 3.9.2018