Kuulumiset valtuuston kokouksesta 14.5.2018

Esityslistaan

Tänään hyväksyttiin Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma. Ohjelma on tärkeä, sillä Kirkkonummen keskustat tulevat lähivuosina rakentumaan ja uudistumaan. Laadukkaasti rakennettu ympäristö on yksi arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoite.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on kunnan rakennettua ympäristöä ohjaava strategia. Strategian valmisteluprosessissa otettiin alusta alkaen mukaan paikalliset yhdistykset ja asukkaat ja heidän ehdotuksistaan on peräisin monet ohjelman toimenpide-ehdotukset.

Kirkkonummen vihreät pitävät hyvänä, että arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan on kirjattu nyt prosentti taiteelle -periaate. Kirkkonummella on ollut voimassa taiteen prosenttiperiaate jo aiemmin, mutta nyt periaate otetaan käyttöön laajemmin ja suunnitelmallisemmin, koskien myös kokonaisia asuinalueita ja hankkeita.

Yhtenä toimenpiteenä on asukkaiden osallisuuden vahvistaminen ja Vihreiden ehdotuksesta toimenpiteeseen lisättiin vielä kunnanhallituksen käsittelyssä kohta “Asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja kehittämään jo alueiden suunnittelun alkaessa.” Asukkailla on asuinpaikkoihin ja niiden ympäristöön liittyvää tietoa, joka on tärkeä saada käyttöön tarpeeksi varhain.

Valtuustossa hyväksyttiin lisäksi yksimielisesti Reetta Hyvärisen ehdottama lisäys jonka mukaan kunta suosii julkisessa rakentamisessa kunta vähähiilisiä ratkaisuja. Toivottavasti tällä saadaan vauhtia puurakentamiseen!

Kokouksessa hyväksyttiin myös Öfvergårdin ranta-asemakaava, Edesholmin ranta-asemakaava ja Asemanseudun 2. vaiheen asemakaava. Edesholmenin ranta-asemakaavan edellisestä versiosta oli korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan kaavassa ei oltu tarpeeksi huomioitu alueen luontoarvoja. Rakentamista oli nyt vähennetty ja alueen suojeltu merenrantaniitty sai kaavassa paremman suojan. Lisäksi saareen ei olla rakentamassa siltaa.

Kirkkonummen terveyden edistämisen raportti vuodelta 2017 sekä vastaukset valtuustoaloitteisiin jätettiin pöydälle. Valtuustolla tulee olemaan ylimääräinen kokous kahden viikon päästä 28.5., jossa käsitellään kunnan taloutta.

Kokouksen jälkeen saimme esittelyn sote-valmistelusta. Erityisesti keskusteltiin Kirkkonummen asemasta kokonaisuudessa ja suunnitteilla olevasta hyvinvointikeskuksesta.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä