Valtuuston kokous 9.4.2018

Vihreät jättivät valtuuston kokouksessa valtuustokysymyksen kunnan kotihoidosta:

Kirkkonummen kotihoidon tilanteesta on tullut sekä henkilökunnalta että kuntalaisilta viestiä, että palvelutuotanto on jo lähes kriisissä. Viime viikkoina on useampi henkilökunnan jäsenistä irtisanoutunut ja vakanssien täytössä ongelmia, koska päteviä hakijoita ei ole.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä kotihoidon henkilökuntatilanteen parantamiseksi ja palvelun laadun varmistamiseksi?

Kotihoito on Espoon sairaalan käynnistymisen jälkeen ollut muutoksessa ja tällä on varmasti vaikutuksensa kriisiytyneeseen tilanteeseen. Vihreät katsovat, että kotihoidon ongelmat tulee kartoittaa mahdollisimman pian, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin hoidon laadun takaamiseksi.

Muita valtuuston kokousasioita

Hauklammen asemakaava

Valtuusto äänesti vilkkaan keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti, että ei ole edellytyksiä jatkaa Hauklammen asemakaavoitusta. Vihreä ryhmä äänesti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti. Vihreät valtuutetut katsoivat, että edellytykset kaavalle on kartoitettu perusteellisesti, eikä asemakaavoitusta ei ole mahdollista jatkaa. Viranhaltijoiden esittelyssä tuotiin selvästi esille, että valmisteltu kaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä asemakaavojen sisältövaatimuksia.

Vastauksia valtuustoaloitteisiin pyöräilykatoksista ja ruoantuotannosta

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi vastaus valtuustoaloitteeseen pyöräkatosten rakentamisesta Kirkkonummen asemanseudulle. Vastauksen mukaan aseman seudulle on tulossa runsaasti uusia runkolukittavia pyöräpaikkoja. Saimme myös selvityksen kunnan ruokahankinnoista ja vastauksen mukaan elintarvikekilpailutuksessa huomioidaan jatkossa tarkemmin ruoan laatu ja kotimaisuus.

Kunnan rakennushankkeiden tilanne

Saimme kokouksen jälkeen selvityksen kunnan rakennushankkeiden tilanteesta. Tällä hetkellä tiedossa olevat omaan taseeseen tehtävät investoinnit ovat yhteensä: Kirjasto 14Me, Jokirinteen oppimiskeskus 38Me, Veikkolan koulu 11Me sekä Nissnikun koulu, jonka kustannusarvio ei ollut vielä tiedossa. Hyvinvointikeskuksen kustannusarvio tällä hetkellä on 43Me ja se on tarkoitus tehdä ulkopuolisella rahoituksella. Jokirinteen oppimiskeskuksen rakentamista koskevia tarjouksia käsitellään lähiaikona palvelutuotannon jaostossa. Hyvinvointikeskus on tulossa päätöksentekoon ensi viikolla.

Kirkkonummen Vihreät