Varavaltuutettumme Tuula Peura muutti paikkakunnalta ja hänen tilalleen valittiin edustajat toimielimiin. Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maija Lounamaa ja henkilöstöjaoston varajäseneksi Ulla Aitta. Varavaltuutetuksi ja Vihreän valtuustoryhmän jäseneksi nousee Pekka Poutanen. Muina asioina Kirkkonummen kunnan lausunto kuntarajan siirrosta Siikajärven kylässä ja Languksenpuiston asemakaavan muutoksen hyväksyminen. Kumpiki asia meni päätösesityksen mukaan.

Kokouksen jälkeen HSL.n edustaja Tero Anttila esitteli joukoliikenteen tilannetta Länsimetron käyttöönoton jälkeen. Valtuusto oli yksimielisesti sitä mieltä, että nykytilanteeseen tulee saada muutos. Tämä sisältyy myös tavoitteena tämän vuoden talousarvioon, jolloin virkamiesten tulisi aloittaa neuvottelut HSL.n kanssa heti. Anttila muistutti, että jokainen uusi linja maksaa ja kyse on siitä, paljonko Kirkkonummi on valmis linjastoon jatkossa investoimaan. Vihreät katsovat että joukkoliikenne on kunnan vetovoimatekijä ja siihen on nyt satsattava.

Vihreä valtuustoryhmä