Länsimetron liityntäliikenne otettiin käyttöön tällä viikolla ja monien matkat ovat sen takia hidastuneet. Entiset suorat bussiyhteydet Helsinkiin ajavat nyt Matinkylään. Nykyiset vuorovälit ovat metron liityntäliikenteen kannalta liian harvat ja vuorojen rinnalle tarvitaan suoria yhteyksiä.

Vihreät katsovat, että matka-aikoja voidaan tehokkaasti lyhentää lisäämällä Matinkylään suoria bussiyhteyksiä. Paikallisliikennettä palvelevat kiertelevät linjat ovat liittymäliikenteen kannalta usein hitaita. Esimerkiksi Kantvikin suunnalta puuttuvat suorat metron liityntälinjat kokonaan. Liityntäliikenteen rinnalle tarvitaan lisäksi suoria bussiyhteyksiä Helsinkiin etenkin ruuhka-aikoihin. Kolmantena keinona lyhentää matka-aikoja on ohjata kaikki metrot Matinkylään asti, kun nykyään osa metroista jää Tapiolaan. Tällä ratkaisulla voitaisiin vähentää terminaalin ruuhkia ja lyhentää odotusaikoja Matinkylässä.

On erittäin tärkeää, että julkisen liikenteen käyttäjät otetaan vahvemmin mukaan reittien ja vuorojen kehitystyöhön. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelussa on myös vahvemmin huomioitava koko Uusimaa kokonaisuutena.

Vihreät ovat tuoneet esiin huolen metron liityntäliikenteen järjestelyistä jo syksyllä. Suorat yhteydet Matinkylään on myös kirjattu yhtenä tavoitteena Kirkkonummen talousarvioon 2018, joten toimenpiteet tilanteen parantamiseksi on syytä käynnistää viipymättä.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä