Kunnanjohtajan esityksessä vuoden 2018 talousarvioksi voidaan huomata taloustilanteen parantumista edellisvuosiin nähden ja esityksessä on useita tarpeellisia ehdotuksia. Talousarvioesityksen merkittävä heikkous on kuitenkin tavoitteiden epäjohdonmukaisuus ja suoranainen puute. Vihreiden yhtenä lähtökohtana talousarvioneuvotteluissa on kannustaa kuntaa tavoitteelliseen johtamiseen ja selkeisiin, hyvin määriteltyihin toiminnallisiin tavoitteisiin.

Kirkkonummella on edessä tulevina vuosina merkittäviä investointeja. Juuri nyt on entistä tärkeämpää panostaa rakentamisen laatuun ja laatukriteerit tulee saada osaksi myös hankkeiden kilpailutusta. Vihreät kannattaa puurakentamista Kirkkonummen julkisissa hankkeissa.

Julkisen liikenteen kehittäminen on metron käynnistymisen myötä entistä ajankohtaisempaa. Suoria ja nopeita bussiyhteyksiä tarvitaan lisää, yhtenä esimerkkinä Kantvik-Kirkkonummi-Matinkylä. Kirkkonummen kunnan HSL-maksuosuus on pienentynyt merkittävästi edellisvuosiin nähden ja osa näistä säästöistä tulee käyttää julkisen liikenteen kehittämiseen.

Peruspalveluissa vihreät näkee tärkeänä etenkin ennaltaehkäisevään toimintaan panostamisen. Esimerkiksi lastensuojelun kiireelliset sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat hälyttävästi kasvaneet. Talousarvioehdotuksen yhtenä tavoitteena on siirtyä malliin, jossa ennaltaehkäisevällä työllä voidaan vähentää lastensuojelun korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Varhainen tuki on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää.

Vihreiden yhtenä tavoitteena on myös tason nosto kunnan ympäristöasioiden hoidossa! Lähiluonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta on huolehdittava ja tietoa ympäristön tilasta tarvitaan. Haluamme kuntaan laadukkaita ja toimivia virkistysalueita ja panostuksia virkistyksen rakenteisiin ja alueiden hoitoon.

— Vihreä valtuustoryhmä