Kirkkonummella jätettiin elokuussa valtuustoaloite luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi. Aloitteeseen etsittiin kunnan omistamia suojeluun sopivia alueita eri puolilta kuntaamme. Alueiden valintaperusteena on, että alueet vahvistavat luonnon monimuotoisuutta, täydentävät olemassaolevien suojelu- ja virkistysalueiden verkostoa sekä palvelevat kuntalaisten retkeily- ja vapaa-ajankohteina. Aloite sai vahvan tuen yli puoluerajojen.

Tavoitteena monipuolinen ulkoilu- ja virkistyskäyttö

Suomi 100 -suojelualueiden perustamisen yhtenä tavoitteena on virkistyskäytön turvaaminen, jolloin luontolahjasta on iloa asukkaille pitkälle tulevaisuuteen. Suojelumääräyksissä on kiinnitetty erityistä huomiota monipuoliseen harrastamiseen. Huomioitu on niin hiihtolatujen ja reittien ylläpito, pyöräily, marjastus, sienestys kuin metsästyskin, muiden muassa.

Timmermossen. Kuva: Tom Hindsberg

Kirkkonummelaiset liikkuvat luonnossa paljon. Esimerkiksi Kirkonummen metsäinen helmi, Meikon luonnonsuojelualue, on upea retkeilykohde. Kuntamme on viime aikoina panostanut retkeilyn rakenteisiin ja Meikon suojelualuekin sai tänä syksynä uusia polkumerkintöjä. Eri puolille kuntaa tarvitaan luontokohteita, jotka vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja joita voidaan edelleen kehittää ulkoilu ja virkistyskohteina.

Suojelualueet vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja kestokykyä

Luonnon merkitys hyvinvoinnille tunnetaan nykyään yhä paremmin. Tutkimusten mukaan monimuotoinen luonto parantaa vastustuskykyä, rentouttaa ja rauhoittaa. Suojelualueilla luonto on kaikkein monipuolisinta. Nyt ehdotetut suojelualueet asettuvat osaksi laajempaa viheralueiden verkostoa, jolloin ne vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja kestokykyä paljon kokoaan laajemmalla alueella.

Suojelualueet tukevat luonnon monimuotoisuutta laajoilla alueilla (alue ei ole ehdotuksessa). Kuva: Riku Cajander

Kirkkonummella luontokohteiden suosio on voimakkaassa kasvussa. Kuuma-kuntien kyselyssä Kirkkonummi oli ainoa kehyskunta, jossa luonnonläheisyys mainittiin tärkeimpänä asuinpaikan valintaan vaikuttavana tekijänä. Meillä on erityinen vastuu siis luonnosta huolehtimisesta nykyisille ja tuleville asukkaille. Luonto on nykyään kuntien ylpeydenaihe!

Suomi 100 -hanke on linjassa kunnan maankäytön suunnitelmien kanssa

Hans Hedberg aloitti keskustelun Suomi 100 -suojeluhankkeesta Kirkkonummen sanomissa. On syytä tässä oikaista muutama Hedbergin kirjoituksen epäjohdonmukaisuus. Kunta ei suojelupäätöksen myötä lahjoita alueitaan tai niiden hallintaa valtiolle, vaan niiden omistus, hallinta ja hoitovastuu säilyy kunnalla. Kunta saa päättää suojelumääräyksistä nyt ja tulevaisuudessa, kunhan ne noudattavat valtion antamia yleisiä ohjeita suojelualueille. Kunta laatii alueille hoitosuunnitelman ja voi rakentaa polkuja ja viitoituksia, retkikatoksia ja nuotiopaikkoja tarpeen mukaan. Tällaisia suunnitelmia ja kehitystyötä tehdään Kirkkonummella nykyään yhä enemmän.

Vols Stormossen. Kuva: Tom Hindsberg

Ehdotettujen suojelueiden perustaminen on linjassa kunnan maankäytön suunnitelmien kansssa. Suomi100 -aloitteen kohteet on merkitty voimassaolevissa tai suunnitteilla olevissa kaavoissa pääosin suojelu- tai virkistyskohteina, joten alueiden maankäyttö ei olennaisesti muutu. Jonkun tietyn alueen suojelupäätös ei silti välttämättä ole ikuinen, suojelualueita voidaan purkaa esimerkiksi jos yleinen etu niin vaatii.

Suomi 100 -aloite on nyt käynyt läpi virkamiesvalmistelun ja lautakuntakäsittelyn ja suojelupäätöksiä odotetaan tämän vuoden puolella. Alueita on rajattu alkuperäisestä ehdotuksesta mm. kaavatilanteen ja maanvuokrausten takia, mutta muuten alueet on todettu suojeluun sopiviksi ja luontarvoiltaan rikkaiksi.

Ehdotetut alueet sijaitsevat Syväjärven rannalla, Volsin lehtojen alueella, Timmermossenin suoalueella Meikon itäpuolella, pienellä alueella Tolsassa, Jorvaksessa Gillobackaträsketin lähistöllä, Kantvikissa Storträskin ympäristössä, Juusjärven monimuotoisella metsäalueella sekä Eerikinkartanon Pähkinäpolun reitillä. Ehdotuksiin voi tutustua oheisella nettisivulla. Kannattaa huomata, että kartat ovat alkuperäisestä aloitteesta, eivätkä enää ajan tasalla.
https://kirkkonummenluontolahja.wordpress.com/

Valtakunnallisesta kampanjasta löytyy lisätietoa täältä:
http://suomifinland100.fi/project/luontolahjani-satavuotiaalle/

Kirkkonummen luonto ja asukkaat ansaitsevat arvokkaan 100-vuotislahjan!

Saara Huhmarniemi
Kirkkonummen Vihreiden puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
saara.huhmarniemi@kirkkonummi.fi