Valtuuston päätettävänä oli Kirkkonummen keskustan kirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkeen määrärahan korotus. Kirjaston budjetti on ylittymässä alkuperäisen 9,2 miljoonan euron kustannusarvion rajusti lähes 5 miljoonalla. Kirjastohanketta esiteltiin valtuustolle kolmen viranhaltijan toimesta: kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen, yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen sekä rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä. Kustannusten nousua perusteltiin mm. johtosiirtourakan odotettua suuremmalla työmäärällä sekä markkinoiden kustannuskehityksellä.

Hankkeeseen on kirjaston lisäksi tulossa monia toimitiloja, joita Kirkkonummella kaivataan. Varsinaisen kirjaston lisäksi hanke sisältää tiloja nuorisolle, musiikkileikkikoululle ja asukaspuistolle ja muita kokoontumistiloja sekä monitoimisalin. Asiasta keskusteltiin pitkään. Monitoimisalin laajentamisesta 150 paikkaisesta 200 paikkaiseksi tehtiin muutosesitys, mutta äänestyksen jälkeen päätettiin, että monitoimisali säilyy alkuperäisten suunnitelmien mukaisena. Hankkeelle myönnettiin lisämääräraha.

Kirkkonummen vihreät on kannattanut kirjastohanketta sen alusta alkaen ja oli lisämäärärahan kannalla. Olemme kuitenkin huolissamme Kirkkonummen rakennushankkeiden kustannusarvioiden ylityksistä. Jatkossa rakennushankkeiden täytyy olla paremmin hallinnassa.

Toinen paljon keskustelua herättänyt asia oli konsernihallinnon lisämäärärahan tarve tälle vuodelle. Lisämäärärahaa tarvitaan kunnan työmarkkinatuen osuuksiin, jotka ovat suunniteltua korkeammat. Työllistämiskustannuksista on pyydetty jo aiemmin selvitys, johon palataan. Toimisto- ja asiantuntijapalvelut, lähinnä Taitoa ja ohjelmistolisenssit ovat aiheuttaneet lisäkuluja. Myös kunnan Suomi 100 -juhlavuoden järjestelyt saivat lisärahoituksen.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin mm. Masalan urheilupuiston asemakaava. Kirkkonummen kunnan konserniohje palautettiin uuteen valmisteluun.

Kunnanvaltuuston talousarviokokous päätettiin pidettäväksi ma 4.12.2017. Vihreät ovat tutustuneet eri lautakuntien ja jaostojen talousarviopäätöksiin viime viikonloppuna. Valmistautuminen joulukuun päätöksentekoon jatkuu tulevina viikkoina vaaliohjelman suuntavíivojen mukaan!

Kirkkonummen Vihreiden valtuustoryhmä