Valtuustoaloite 7/2017: Veikkolan Kalljärven radikaalihoito

508/11.03.03/2017

Kunnanvaltuusto 29.05.2017 § 60

Valtuutetut Marjokaisa Piironen, Outi Saloranta-Eriksson ja Emmi Wehka-aho jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina valtuuston kokouksessa 29.5.2017 seuraavan aloitteen:

KIRVES ry:n kuntalaisaloite 11 vuotta sitten (2006) ehdotti Veikkolan Kalljärven radikaalihoitoa. Aloitteen ansiosta kunta teetti Kalljärven kunnostussuunnitelman, joka valmistui vuonna 2010. Suunnitelman mukaan lähinnä vain jatkettaisiin entiseen tapaan tehokalastusta.

Kunnan jätevedet laskettiin 1960-1970-luvulla pienpudistamon kautta Kalljärveen ja jätevesistä peräisin olevia ravinteita varastoitui järven pohjalle. Ravinnevarastot ja alusveden alhainen happipitoisuus aiheuttavat edelleen voimakkaan sisäisen kuormituksen. KIRVES ja vesialueen omistajat ovat antaneet Kalljärvelle ensiapua hoitokalastamalla sitä jo kahdenkymmenen (20) vuoden ajan yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. On osoittautunut,että nykyisillä hoitotoimenpiteillä Kalljärven surkeaan tilaan ei pystytä vaikuttamaan.

Kalljärven pelastamiseksi tarvitaan radikaali kunnostussuunnitelma ja sen pikainen toteuttaminen. Yhtenä vaihtoehtona tulee tutkia kemikaalikäsittelyn sopivuutta Kalljärveen. Suomessa on viitisenkymmentä järveä kunnostettu kemiallisesti vuosien varrella eli tutkimustietoa tästäkin on saatavissa. Rymättylän Kirkkojärvi oli niistä ensimmäinen vuonna 2002.

Radikaalikunnostuksen lisäksi järven ulkoinen kuormitus pitää saada kuriin. Kunnan vesilaitoksen tulee lisätä valvontaa ja tarvittaessa ottaa käyttöön pakkokeinoja niin, että vesistöjen valuma-alueilla asuvat liittyvat kunnallistekniikkaan. Myöskään haja-asutuksen kuormitus ei ilman valvontaa vähene toivotulla tavalla. Kalljärven rantojen ja siihen laskevien ojien ja purojen suojavyöhykkeiden leveyttä pitää reilusti lisätä.

Koko Uudenmaan alueella on kolme järveä, joiden tila on surkea. Kalljärvi on yksi näistä. Luonnonläheinen Kirkkonummi on nyt ollut hoitamatta keskeisellä sijainnilla olevan järven tilaa vuosikymmeniä. Samalla kuitenkin kunta kaavoittaa uuden asuinalueen ja uimarannan samaisen järven rannalle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

1. Kirkkonummi yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja vesialueiden omistajien kanssa selvittää pikaisesti mahdollisuudet ja kustannusvaikutukset edellä kuvattuihin toimenpiteisiin ja

2. Valmistelee suunnitelman Kalljärven kunnostamiseksi rakennus- ja ympäristölautakunnan päätettäväksi 31.5.2018 mennessä.