Valtuustoaloite 13.3.2017 Kirkkonummelle ohjelma paikallisen yrittäjyyden ja talouden tukemiseksi

Emmi Wehka-aho

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi lähtee suunnitelmalliseen työhön paikallisen yrittäjyyden tukemiseksi ja talouden vahvistamiseksi ja valmistelee aiheesta ohjelman huomioiden mm. seuraavat asiat:

1) Pk-yritykset helpommin mukaan hankintoihin
– Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alusta niin, että pk-yritykset pääsevät helpommin mukaan hankintoihin kun kilpailutettavia kokonaisuuksia jaetaan pienempiin osiin. Kunta tutustuu muiden kuntien hyviin käytäntöihin ja kehittää hankintaosaamistaan kouluttaen toimialoja kilpailutusten järjestämisestä niin, että paikallisille pk-yrityksille aukeavat paremmat mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.
– Pienhankintojen osalta kunta tutustuu joissain kunnissa käytössä oleviin pienhankintojen työkaluihin kuten Hankintasampoon, jonka avulla hyvin pienetkin yritykset pääsevät helposti tarjoamaan.
– Kunta kehittää yrittäjien ja hankintatoimen vuoropuhelua yhteisillä säännöllisillä tapaamisilla.

2) Lähiruokaa kunnan kouluihin, päiväkoteihin ja muihin laitoksiin
– Lähiruoalla tarkoitetaan yleensä sellaista elintarviketuotantoa, joka käyttää oman lähialueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia. Lähiruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa, joka säästää ympäristöä ja tukee kestävää kehitystä.
– Lähiruoan suosiminen vahvistaa myös seudun elinvoimaisuutta. Julkisen sektorin ostot edistävät paikallista yritystoimintaa, mahdollistavat tuottajien yhteistoimintaa ja parantavat näin logistiikkaa ja toimitusvarmuutta. Kun eurot jäävät alueelle, hyvinvointi kertautuu.
– Kilpailutuksessa ei voida korostaa lähialueen taloutta ja työllisyyttä, mutta arviointiperusteena voivat olla esimerkiksi laatu, kotimaisuus, tuoreus, elinkaarikustannukset ja hankinnan aiheuttamat ympäristövaikutukset.
– Huomioiden myös Anders Adlercreutzin ym. 13.3.2017 jättämässä valtuustoaloitteessa esitetyt vastuullisuutta ja kestävyyttä koskevat näkökohdat, kunnan hankintojen laatukriteereissä on korostettava ruoan alkuperää ja kotimaisuutta. Tämä saattaa merkitä suurempia kuluja, mutta lähiruokaan panostaminen on nähtävä investointina paikallisen yritystoiminnan hyväksi.

3) Paikallisten yrittäjien tukeminen toimitiloja koskevalla yhteistyöllä
– Selvitetään mahdollisuudet tukea toimintaansa aloittelevia yrittäjiä ja pieniä yrityksiä edistämällä toimitilojen saatavuutta, tarjoamalla pienyrittäjille coworking tilaa ja helpottamalla kunnan tilojen vuokrausta yritysten käyttöön.
– Kuullaan yrittäjiä kunnan uusissa talonrakennusinvestoinneissa kartoittaen jo tilojen suunnitteluvaiheessa yrittäjien kiinnostusta tiloja ja niiden vuokraamista kohtaan.

Kirkkonummella 13.3.2017

 

Emmi Wehka-aho