Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat arkielämään monin tavoin: missä sijaitsee koulu tai päiväkoti, löytyykö kunnasta vanhuksille toimivaa palveluasumista, onko uutuuskirja saatavilla kirjastosta tai voiko illan viettää kulttuurin, taiteen tai urheilun parissa. Laadukkaat ja hyvin sijoitetut palvelut ovat toimivan arjen perusta.

Sote-uudistuksen jälkeen kunnan rooli hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä kasvaa. Toisaalta varhaiskasvatus ja koulutus saavat suhteessa isomman painoarvon kunnan toiminnassa. Terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen, samoin kuin laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat tärkeitä keinoja ehkäistä eriarvoistumista ja tarjota erilaisille ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet elää, oppia ja tehdä työtä.

Terveet ja toimivat tilat – Vaaditaan parempaa

Hyväkuntoiset päiväkodit, koulut, ikäihmisten asunnot ja työtilat luovat palveluiden perustan. Panostetaan korjaamiseen ja rakentamiseen aina suunnittelusta tilojen käyttöönottoon. Otetaan tilojen käyttäjät mukaan luomaan uusia ratkaisuja ja kerätään kokemuksia, jolla tilojen käyttöä voidaan parantaa. Juuri nyt Kirkkonummella tarvitaan kunnan tiloihin riittävät kuntokartoitukset, joiden perusteella voidaan tehdä korjaukset suunnitelmallisesti. Mikäli rakennuksissa ilmenee esimerkiksi sisäilmaongelmia, kunnan tulee reagoida välittömästi ja ongelmat tulee ottaa vakavasti.

Kohti sivistyskuntaa

Koulutus on avain yksilön hyvinvointiin ja koko yhteiskunnan menestymisen perusta. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kehittää yksilöllisiä vahvuuksiaan ja saada tähän tarvitsemaansa tukea. Kunnissa päätetään koulutuksesta ja me Vihreät haluamme, että Kirkkonummi panostaa koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta kansalaisopistoon ja järjestötyöhön.

Hyvä varhaiskasvatus ja perusopetus on samaan aikaan sekä yhteisöllistä että yksilölliset tarpeet huomioivaa. Kohtuulliset ryhmäkoot, viihtyisä ja virikkeitä antava oppimisympäristö, laadukkaat oppimateriaalit, riittävä henkilökuntamitoitus ja toimivat tukipalvelut ovat keinoja vahvistaa koulutuksen laatua.

Otetaan käyttöön lapsiystävällinen -kunta -malli. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen etu huomioidaan kokonaisvaltaisesti palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kaikessa päätöksenteossa. Päiväkoti- ja koulutuspalveluiden lisäksi mallin avulla voidaan arvioida, millaisia vaikutuksia esimerkiksi kaupunkisuunnittelulla tai liikenteen ratkaisuilla on lasten elämään.

Ikäihmisten asiat kuntoon

Vanhuspalveluiden lähtökohtana on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Kuntouttavat, sekä terveyttä edistävät palvelut ja tuetut asumisen muodot tulevat olemaan vanhuspalveluiden ydintä. Uudistuvat matalan kynnyksen palvelut tulee olla lähellä ja niihin on turvattava suorat julkisen liikenteen yhteydet. Ikäihmisille ja erityistä tukea tarvitseville on luotava kodinomaisia, tuettuja asumisyksiköitä, joista on vaivaton pääsy luontoon. Ikäihmiset ovat yhteisön voimavara ja sukupolvien välisiä kohtaamisia tarvitaan nykyistä enemmän!

Kuva: Tom Hindsberg / ProLK

Taide, kulttuuri ja liikunta – Etsitään uusia tapoja toimia

Kunnan merkitys laadukkaan vapaa-ajan mahdollistajana kasvaa tulevaisuudessa sote-uudistuksen myötä. Kunnan tulee vahvistaa omia palvelujaan ja tukea yhdistysten, seurojen ja yritysten mahdollisuuksia tarjota innostavaa harrastustoimintaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Etsitään uusia tapoja tuottaa kulttuuripalveluita, tarjota tiloja toiminnalle ja käyttää niitä tehokkaasti. Kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa pyöräilyreittejä ja kevyen liikenteen väyliä, ulkoilureittejä, lähiliikuntapaikkoja ja leikkipuistoja.

Kirkkonummen Vihreät

Kirkkonummen vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

Aiemmat blogitekstimme:

Yhdessä rakennamme eläviä keskustoja ja toimivaa joukkoliikennettä

Yhdessä suojelemme Kirkkonummen luontoa ja ulkoilumaastoja

Tutustu ehdokkaisiimme!