Tutustu Kirkkonummen Vihreiden vaaliohjelmaan ja ehdokkaisiimme täällä!

Muutama vuosikymmen sitten Kirkkonummen tori oli eloisa ja tunnelmallinen liikekeskus ja kohtaamispaikka. Ruokakaupat ja erikoisliikkeet löytyivät torin kulmalta, ja kauppa kävi. Matka Helsinkiin tuntui pitkältä, eikä Espoossakaan ollut kilpailevia ostoskeskuksia. Paikalliset pienyrittäjät olivat kirkkonummelaisen talouden kulmakivi.

Lähestyessämme 2020-lukua, me Kirkkonummen Vihreissä haluamme nostaa esiin keskustan merkityksen kunnan viihtyvyyden ja vetovoiman luojana. Kirkonkylän keskustan lisäksi kunnan muut keskustat ovat yhtälailla tärkeitä, kun luodaan asukaslähtöistä ja elinvoimaista Kirkkonummea. Vihreiden visiossa keskustat ovat sekä sosiaalisen että taloudellisen hyvinvoinnin lähteitä -eivät vain liikenteen solmukohtia.

Kirkkonummella on mahdollisuus kehittyä Länsi-Uudenmaan talous- ja kulttuurikeskittymäksi. Olemme riittävän lähellä Helsinkiä ollaksemme osa metropoliseudun dynamiikkaa, mutta riittävän kaukana säilyttääksemme oman identiteettimme osana länsirannikon maaseutukulttuuria. Kirkkonummella on paljon potentiaalia: Rento ja rauhallinen elämäntahti yhdistettynä elinvoimaisiin keskustoihin, maaseutu ja upeat luontokohteet, monimuotoinen kulttuuri ja aivan erityinen historia. Kaikki tämä kivenheiton päässä suurkaupungin sykkeestä.

Tulevalla vaalikaudella Vihreät näkevät keskustojen kehittämisessä neljä painopistettä:

1. Palvelujen sujuvuus ja paikallisyrittäjyyden tukeminen kaavoituksesta alkaen

Palvelut tulee sijoittaa niin, että niihin on helppo kulkea ja julkinen liikenne toimii. Kunnan tulee taata hyvät olosuhteet ja tilat niin sivistystoimen kuin terveyden- ja hyvinvoinnin palveluille ja laadukkaista palveluista tulee tehdä kuntamme vetovoimatekijä. Kunnan tulee tukea paikallista yrityskulttuuria suunnittelemalla ja tarjoamalla yrityksille sujuvasti lähestyttäviä, pysähtymään ja asioimaan houkuttelevia tiloja. Kunnan tulee tukea myös yhdistysten, kulttuuritoimijoiden ja kolmannen sektoria osana keskustojen kehittämistä.

2. Julkisen liikenteen parantaminen

Toimiva julkinen liikenne on keskustojen kehittämisen peruspilari. Julkinen liikenne vaatii toimiakseen riittävän käyttäjämäärän ja se saavutetaan keskittämällä uudisrakentamista erityisesti radanvarteen. Näin varmistamme entistä paremman joukkoliikenteen myös haja-asutusalueilla asuville. Toimiva julkinen liikenne vapauttaa keskusta-alueilla lisää tilaa puistoille, leikkikentille ja kävelyreiteille – tilalle, josta muodostuu viihtyisää ympäristöä asukkaiden käyttöön.

3. Kävelyn ja kevyen liikenteen edistäminen

Keskustojen yhdyskuntarakenteen tulee tehdä kävelystä ja pyöräilystä houkutteleva vaihtoehto. Tämä lisää ympäristön viihtyisyyttä ja tuo eloa, ihmisiä ja kohtaamisia keskustoihin, parantaa paikallisten palveluiden saavutettavuutta ja tukee näin paikallisia yrityksiä. Samalla tarjoutuu tapa ylläpitää terveyttä ja rentoutua liikkuessa. Panostamalla kävelyyn ja kevyeen liikenteeseen olemme mukana talkoissa ilmastonmuutosta vastaan.

4. Yhteydet luontoon osaksi keskustojen suunnittelua

Luonnonläheisyys on yksi tärkeä asuinpaikan valintaan vaikuttava tekijä, jonka rooli korostuu tulevaisuudessa entisestään. Hyvin suunnitelluissa keskustoissa on viihtyisää monimuotoista asumista, tiivistä ja väljää, matalaa ja korkeaa – mutta niitä yhdistää lähiluonto. Lähiluonto tuo asumiseen ainutlaatuista viihtyisyyttä, se on jokaisen asukkaan reitti kirkkonummelaisiin luontoelämyksiin. Keskuspuisto ja muut laajat metsäalueet on otettava huomioon keskusta-alueiden suunnittelussa. Lähiluonto on Kirkkonummen erityinen arvo, jonka kehittämiseen Vihreät haluavat panostaa.

Kirkkonummella on edessään luovien mahdollisuuksien aika, jolloin kunnan potentiaali voi nousta esiin. Muutoksen toteuttaminen vaatii ymmärrystä metropoliseudun vaikutuksista kuntaamme, tuntua modernin, luonnonläheisen elämäntavan vetovoimasta sekä elämäntapojen ja arvojen monimuotoisuudesta. Muutoksen toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja yhteistä käsitystä keskustojen merkityksestä ihmisten arjessa, sosiaalisissa ja taloudellisissa kanssakäymisissä. Me Kirkkonummen Vihreät haluamme rakentaa hyvinvointia, elämänlaatua ja kestävää tulevaisuutta.

Kirkkonummen tori vuonna 2020: Kirkko, kirjasto ja torikauppiaat, yrittäjät, kohtaamiset ja palvelut -Paikalliskulttuuri voi hyvin! Elävät kohtaamispaikat eivät synny sattumalta, vaan määrätietoisen, yhteisöllisyyteen pyrkivän kehittämisen tuloksena. Tähän me Vihreät olemme valmiita.

Kirkkonummen Vihreät

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 23.2.2017