Arvoisa herra puheenjohtaja – Ärade herr ordförande. Hyvät valtuutetut – Bästa fullmäktigeledamöter

Kirkkonummella tuntuu olleen tapana, että talousarvion sisältämiä päätöksiä ei aina noudateta. Tämä on johtanut siihen, että poliittisen ja operatiivisen johdon roolit ja yhteistyö eivät kaikilta osin ole johdonmukaisia. Ensi vuoden aikana meillä on erinomainen mahdollisuus muutokseen uusien hallintosääntöjen ja toimielinrakenteen myötä.

Vihreät pitää tärkeänä, että kaikkien ihmisryhmien ääni kuuluu kunnan päätöksenteossa eivätkä hallinnonrajat ole esteenä parhaan mahdollisen palvelutason saavuttamisessa. Luottamushenkilö- ja virkamiesrakenteen uudistamisessa on tärkeää lisätä uudenlaista yhteistyötä ja esimerkiksi sitoa nuorisovaltuuston, vammais- ja vanhusneuvoston asiantuntemus vahvasti valtuuston päätöksentekoon.

Ryhtiä kunnan johtamiselle antavat myös talousarviossa päätetyt kuntatasoiset sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka ohjaavat ja vievät kuntastrategiaa käytäntöön suunnaten virkamiesten työtä poliitikkojen toivomaan suuntaan. Ensi vuoden aikana vihreät tulevat erityisesti varmistamaan, että kunnan hallinnon uudistamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, toteutetaan. Näin valmistaudumme sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan, tehostamme toimintaa ja tuemme johtamista.

Kirkkonummi investoi voimakkaasti sivistystoimen alaisiin toimintoihin, esimerkiksi pääkirjaston laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä uuden Jokirinteen oppimiskeskuksen rakentamiseen. Tämä on tulevaisuuteen katsovaa ja oikean suuntaista toimintaa tilanteessa, jossa kunnan asema on vahvassa murroksessa maakunta- ja sote-uudistuksen myötä.

Sisäilmaongelmat ovat suuri haaste myös Kirkkonummella. Kunnassa on paljon rakennuskantaa, jonka jatkuvaan huoltamiseen ja korjaamisen on panostettava. Lapset, nuoret ja tiloissa työskentelevät aikuiset tarvitsevat terveet koulut ja päiväkodit, joissa on puhdas sisäilma ja toimivat tilat.

Vihreät kantaa huolta lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnista. Olemme tyytyväisiä neuvotteluissa sovittuun perheneuvolan palveluiden laajentamiseen ja uskomme sen tukevan nuorten hyvinvointia ennaltaehkäisevästi. Pidämme Kirkkonummi Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia tärkeänä ja olemme iloisia siitä kuinka hyvin mallin työstämiseen ollaan kunnassa sitouduttu.

Pääkaupunkiseudun nopeasti kasvavista kunnista Kirkkonummella on erityisenä vetovoimatekijänä monipuolinen ja rikas luonto. Kuntastrategiamme tavoite, ympäristöarvot huomioiva maankäyttö, on Kirkkonummen menestystekijä, jonka turvaamiseksi tarvitaan tietoa ja resursseja. Pidämme neuvotteluissa sovittuja tavoitetta koskevia lisäyksiä tärkeinä. Digitaalisia aineistoja ja paikkatietokantaa kehittämällä luontoarvojen kartoitusta voidaan tehostaa ja seurantaa parantaa. Tavoitteenamme tulee olla hyvä ja terveellinen asuinympäristö, jossa luonto on lähellä liikkumiseen ja retkeilyyn myös tuleville sukupolville. Taustalla näette kuvan Porkkalasta, joka pääsi hienosti kakkossijalle Suomen juhlavuoden 2017 kansallispuiston valinnassa ja alueen kehittämiseen osoitettiin 500.000 € rahaa.

Suuri kysymys Kirkkonummella ja Suomessa on työllisyys nyt ja tulevaisuudessa sekä kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen. Vihreät vastaavat tähän aktiivisella maankäyttöpolitiikalla, jossa rakennetaan radan varteen tiivistäen ja yritystoiminnan tarpeet huomioiden.

Ensi vuonna Suomi täyttää 100 vuotta. Valtakunnallisena juhlavuoden teema on Yhdessä – Tillsammans, kuten kuntastrategiassamme. Vihreät toivovat, että tämän valtuustokauden loppuaika ja uuden valtuuston työskentely toteuttavat tätä teemaa. Arvostamme kunnan henkilöstöä ja uskomme, että avoimuudelle ja luottamukselle rakentuva yhteistyö vie Kirkkonummea eteenpäin vuodelle 2017 entistä elinvoimaisempana kuntana.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää kunnanjohtajaa, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kuntalaisia kuluneesta vuodesta. Kiitos.

_20161114_192540