Valtuuston kokous 18.12.2017 tiedote

Vuoden viimeisessä valtuustossa hyväksyttiin uusi kuntastrategia. Strategiaa on vuoden aikana valmisteltu ryhmien välisenä yhteistyön seminaareissa, jonka jälkeen valmistelua on jatkettu kuntakehitysjaostossa ja kunnanhallituksessa. Viimeiset viilaukset tehtiin ryhmien välisissä neuvotteluissa juuri ennen valtuuston kokousta. Vihreille erityisesti luonnonläheisyyden korostaminen ja luontoarvojen turvaaminen kunnan kehittämisessä sekä ekologisten ja kestävien ratkaisujen edistäminen olivat tärkeitä näkökulmia.

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä maankäytön suunnittelun ja rakentamisen pääpainon suuntaaminen kunnan päätaajamiin ja radanvarteen edistävät vihreiden tavoitteita. Tärkeää on myös, että tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta huolehtiminen on kirjattu nyt strategiaan. Lisäksi strategiassa on tavoitteita mm. ennaltaehkäisevistä palveluista ja lasten ja lapsiperheiden sekä ikäihmisten hyvinvoinnista. Haluamme kehittää Kirkkonummea haluttuna asuinpaikkana!

Strategia suuntaa sekä virkamiesten työtä, että tulevaa päätöksentekoa. Vihreät on asettaneet tavoitteeksi, että kuntastrategiaa noudatetaan ja toteutetaan johdonmukaisesti. Valtuustosalissa strategian jalkauttaminen, siihen liittyvät mahdolliset toimenpiteet sekä seurantamittarit nousivat esiin useammassa puheenvuorossa. Nyt kun strategiasta on yhteisesti sovittu, on tärkeää vaikuttaa siihen, että siitä tulee päätöksentekoa ohjaava työkalu.

Kirkkonummi päätti perustaa uusia suojelualueita Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi! Kiitokset kaikille, jotka olette olleet mukana asiaa edistämässä ja kiitokset myös Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle huolellisesti laaditusta aloitteesta.

Valtuusto hyväksyi kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman. Ohjelman avulla on helppoa nähdä Kirkkonummen pyöräily- ja jalankulkureittien kehittämiskohteet ja suunnata voimavaroja sinne minne tarvitaan. Hienoa! Toivomme että esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan ripeästi!

— Kirkkonummen vihreä valtuustoryhmä